Engelsk-polsk oversættelse af "th birthday"

EN

"th birthday" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "th birthday" i kontekst.

Lignende oversættelser "th birthday" på polsk

birthday substantiv
birthday adjektiv

Eksempelsætninger "th birthday" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe first of January 2009 was the 10th birthday of our currency, the euro.
Pierwszego stycznia 2009 r. przypadła dziesiąta rocznica euro, naszej waluty.
English(Laughter) ~~~ We are going to focus on Charles today, because it is Charles' 100th birthday.
Dzisiaj skupimy się na Charlesie, ponieważ to jego setna rocznica urodzin.
EnglishI had become a mother and he was celebrating his 77th birthday, and suddenly I was very, very afraid.
Zostałam matką, a on obchodził 77-me urodziny i nagle bardzo się wystraszyłam.
EnglishFor me, it began as I was approaching my third act, my 60th birthday.
U mnie zaczęło się to z nadejściem trzeciego aktu, w dniu moich 60.
English(SV) Karl-Heinz, congratulations on your 60th birthday.
(SV) Wszystkiego najlepszego z okazji 60. urodzin panie Karl-Heinz.
English(Applause) The 27th of July, 2048 is my 100th birthday.
(Oklaski) 27 lipca 2048 roku, to dzień moich setnych urodzin.
EnglishThe European Parliament is celebrating its 30th birthday.
Parlament Europejski obchodzi swoje trzydziestolecie.
English(DE) Mr President, for its 60th birthday in 2005, the United Nations gave itself two new structures.
(DE) Panie przewodniczący! W 2005 roku, na swoje 60. urodziny, Organizacja Narodów Zjednoczonych sprawiła sobie dwie nowe struktury.
EnglishUnder Article 37 of the Convention, neither the death penalty nor life imprisonment may be imposed for crimes committed by persons before their 18th birthday.
Zgodnie z art. 37 tej konwencji na karę śmierci i dożywotniego więzienia nie można skazać osoby, która popełniła przestępstwo, gdy miała mniej niż 18 lat.
English. - Mr President, do enjoy the 10th birthday of the euro because I very much doubt you will be celebrating the 20th.
w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Cieszcie się państwo z 10. rocznicy euro, ponieważ mam poważne wątpliwości, czy będziecie mieli okazję świętować 20. rocznicę.
EnglishAnd so, on my 27th birthday I decided, because I argued so much and I talk so much, that I was going to stop speaking for just one day -- one day -- to give it a rest.
Więc, na moje 27 urodziny zdecydowałem, że ponieważ tak dużo się kłócę, i tak dużo mówię, że przestanę mówić na tylko jeden dzień - jeden dzień, żeby odpocząć.
EnglishOn the occasion of its 10th birthday, we wish our single currency, the euro, many more successful years with a bright common future for our continent of Europe.
Z okazji dziesiątej rocznicy powstania życzymy naszej wspólnej walucie, euro, jeszcze wielu pomyślnych lat w świetlanej wspólnej przyszłości naszego kontynentu - Europy.
EnglishOn a Thursday, I sent out a link to a website that featured those clips to 17 of my closest friends, as part of my -- an invitation to my -- an invitation to my th -- th -- 26th birthday party.
Pewnego czwartku rozesłałem link do strony do 17 najbliższych przyjaciół jako część zaproszenia na moją imprezę z okazji -tych, -tych,...26tych urodzin.
EnglishThis year we celebrate the 200th birthday of Charles Darwin, and it was 150 years ago, when writing about evolution, that Darwin illustrated, I think, a truth about the human character.
W tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Darwina. ~~~ 150 lat temu Karol Darwin swoimi przemyśleniami o ewolucji zilustrował coś, co uważam za wielką prawdę o ludzkim charakterze.

Andre ord i vores ordbog

English
  • th birthday

Tag et kig på den tysk-danske ordbog af bab.la.