Engelsk-polsk oversættelse af "than"

EN

"than" polsk oversættelse

PL
EN

than {konjunktion}

volume_up
than
More than 15 kg and up to 23 kg More than 23 kg and up to 40 kg More than 40 kg
Więcej niż 15 kg ale mniej niż 23 kg Więcej niż 23 kg ale niej niż 40 kg Powyżej 40 kg
not less than 30 IU not less than 60 IU not less than 4 IU 10 micrograms
nie mniej niż 30 j. m. nie mniej niż 60 j. m. nie mniej niż 4 j. m.
More than 15 kg and up to 23 kg More than 23 kg and up to 40 kg
Więcej niż 15 kg ale mniej niż 23 kg Więcej niż 23 kg ale mniej niż 40 kg
than (også: as, if, since, so, when, like)
For imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
Imperializm nie jest niczym innym jak okupacją, grabieżą i podporządkowaniem.
As the Commissioner said, regional policy is nothing less than investment policy.
Jak powiedział pan komisarz, polityka regionalna to nic innego jak polityka inwestycyjna.
This is no more than wishful thinking in the run-up to elections.
To nic więcej jak życzeniowe myślenie w okresie poprzedzającym wybory.
Parasites are killed through contact rather than by systemic exposure.
Pasożyty niszczone są raczej przez kontakt aniżeli poprzez działanie układowe.
We have much greater things than our everyday comfort to fear.
Mamy o wiele poważniejsze problemy, aniżeli utrata naszych codziennych wygód.
Frankly, this is more of a disagreement than a reservation.
Szczerze mówiąc jest to nawet bardziej sprzeciw aniżeli zastrzeżenie.

Synonymer (engelsk) for "more than":

more than
English

Eksempelsætninger "than" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
Inwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
EnglishThere are limited pharmacokinetic data for patients less than three months of age.
Dane farmakokinetyczne u dzieci w wieku poniżej 3 miesiąca życia są ograniczone.
EnglishETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
ETS jest bardziej skuteczny niż podatki, jeśli chodzi o osiągnięcie celów emisji.
EnglishAll this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
EnglishREGRANEX should not be used for more than 20 weeks in any individual patient.
U żadnego pacjenta preparatu REGRANEX nie należy stosować dłużej niż 20 tygodni.
EnglishA sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be
Należy unikać długotrwałego stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).
EnglishTreatment of paediatric patients younger than 1 year of age has not been studied:
Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 1 roku życia:
EnglishThis latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
Ten późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
EnglishThis report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.
Sprawozdanie to ma powstać możliwie szybko, lecz nie później niż w maju 2009 roku.
EnglishMore than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
U podłoża ponad 90 % przypadków prostytucji w Europie leży szantaż i przymus.
EnglishOnly in that way will climate change become an opportunity, rather than a burden.
Jedynie dzięki temu zmiana klimatu stanie się szansą, a nie tylko obciążeniem.
EnglishAnd that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.
To się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.
EnglishHis flesh shall be fresher than a child's; He returneth to the days of his youth.
I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej.
EnglishOur relationship must be much more extensive than a mere free trade agreement.
Nasze stosunki muszą wychodzić poza zakres samego porozumienia o wolnym handlu.
EnglishThat is easier said than done of course, but there are indications that it works.
Oczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale istnieją sygnały, że to działa.
EnglishProductivity is now growing faster in the European Union than in the United States.
Wydajność rośnie teraz w Unii Europejskiej szybciej niż w Stanach Zjednoczonych.
EnglishIn my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.