Engelsk-polsk oversættelse af "than 1 year"

EN

"than 1 year" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than 1 year" i kontekst.

Lignende oversættelser "than 1 year" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
D substantiv
to præposition
Polish
to konjunktion
year substantiv
Polish

Eksempelsætninger "than 1 year" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTreatment of paediatric patients younger than 1 year of age has not been studied:
Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 1 roku życia:
EnglishFor infants older than 1 year of age and for children 2 to 12 years of age:
Dla niemowląt w wieku powyżej 1 roku i dzieci w wieku od 2 do 12 lat:
Englishif you take Lansoprazol-CT for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol- CTg dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować
Englishif you take Lansoprazol-ratiopharm for longer than 1 year, therapy should be regularly
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol ratiopharm dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować
Englishif you take Lansoprazol AbZ for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol AbZg dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować
Englishif you take Lansoprazol-ratiopharm for longer than 1 year, therapy should be regularly
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol ratiopharmg dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować
EnglishThe use of Incurin is contraindicated during pregnancy and in animals younger than 1 year.
Stosowanie produktu Incurin jest przeciwwskazane w czasie ciąży i u zwierząt poniżej 1 roku życia.
Englishif you take Lansoprazol-CT for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol- CT dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować przebieg
Englishif you take Lansoprazol AbZ for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol AbZ dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować przebieg
EnglishOver 600 patients have been treated for more than 1 year including 166 patients treated for more than 2 years and up to 3 years.
Ponad 600 pacjentów leczono przez okres powyżej 1 roku, w tym 166 pacjentów powyżej 2, aż do 3 lat.
EnglishThe safety of Livensa has not been evaluated in double blind placebo controlled studies of longer than 1 year duration.
Bezpieczeństwo stosowania produktu Livensa nie zostało ocenione w badaniach z podwójnie ślepą próbą kontrolowanych placebo w okresie dłuższym niż 1 rok.
EnglishThe safety of Intrinsa has not been evaluated in double blind placebo controlled studies of longer than 1 year duration.
Bezpieczeństwo stosowania produktu Intrinsa nie zostało ocenione w badaniach z podwójnie ślepą próbą kontrolowanych placebo w okresie dłuższym niż 1 rok.
EnglishApproximately half of the patients treated for more than 1 year were PASI 75 responders (when all dropouts were considered as non-responders).
U około połowy pacjentów leczonych dłużej niż 1 rok reakcja wg PASI wynosiła 75 (podczas gdy wszystkich rezygnujących uznano za nie - reagujacych).
Englishra decrease in rate of linear growth, of whom 5 (6 %) children had a > 30 percentile decrease despite being off treatment for more than 1 year.
przyrostu długości ciała > 15 percentyli, wśród których 5 (6 %) dzieci miało przyrost > 30 percentyli pomimo że leczenie zakończono ponad 1 rok wcześniej.
EnglishAs the efficacy and safety of Livensa have not been evaluated in studies of longer duration than 1 year, it is recommended that an appraisal of the treatment is undertaken every 6 months.
Ponieważ skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Livensa nie zostały ocenione w badaniach w okresie dłuższym niż 1 rok, zaleca się przeprowadzanie oceny leczenia co 6 miesięcy.
EnglishAs the efficacy and safety of Intrinsa have not been evaluated in studies of longer duration than 1 year, it is recommended that an appraisal of the treatment is undertaken every 6 months.
Ponieważ skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Intrinsa nie zostały ocenione w badaniach w okresie dłuższym niż 1 rok, zaleca się przeprowadzanie oceny leczenia co 6 miesięcy.
EnglishEvents were reported at various time points during treatment ranging from one week to greater than 1 year from initiation of Avastin, with most events occurring within the first 6 months of therapy.
Zdarzenia te występowały w różnym momencie leczenia: od 1 tygodnia do 1 roku od rozpoczęcia podawania produktu Avastin, przy czym większość zdarzeń wystąpiła w ciągu pierwszych 6 miesięcy terapii.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than 1 year

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.