Engelsk-polsk oversættelse af "than a year"

EN

"than a year" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than a year" i kontekst.

Lignende oversættelser "than a year" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
a artikel
year substantiv
Polish

Eksempelsætninger "than a year" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTreatment of paediatric patients younger than 1 year of age has not been studied:
Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 1 roku życia:
EnglishThis latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
Ten późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
EnglishIt is my belief that approval procedures in this area should not take longer than a year.
Według mnie w tym obszarze procedury zatwierdzania nie powinny trwać dłużej niż rok.
EnglishFor infants older than 1 year of age and for children 2 to 12 years of age:
Dla niemowląt w wieku powyżej 1 roku i dzieci w wieku od 2 do 12 lat:
EnglishWe discussed the first reading of this dossier less than a year ago.
Przedyskutowaliśmy wersję tego dossier z pierwszego czytania ponad rok temu.
EnglishThe dissemination of these will therefore be much more detailed than last year.
Z tego względu informacja na ten temat będzie o wiele bardziej szczegółowa niż w ubiegłym roku.
EnglishThe chances of this happening may be higher in women taking Avandia for more than one year.
Ryzyko może być większe u kobiet przyjmujących lek Avandia dłużej niż rok.
Englishif you take Lansoprazol-CT for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol- CTg dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować
Englishif you take Lansoprazol-ratiopharm for longer than 1 year, therapy should be regularly
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol ratiopharm dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować
EnglishThe chances of this happening may be higher in women taking rosiglitazone for more than one year.
Ryzyko może być większe u kobiet przyjmujących rozyglitazon dłużej niż rok.
Englishif you take Lansoprazol AbZ for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol AbZg dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować
Englishif you take Lansoprazol-ratiopharm for longer than 1 year, therapy should be regularly
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol ratiopharmg dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować
EnglishMore than a year has passed since the debate held in this Parliament on 12 December 2007.
Minął ponad rok od czasu, gdy 12 grudnia 2007 r. przeprowadzona została w tym Parlamencie debata.
EnglishThey should have a period of validity of no more than one year.
Okres ważności wiz długoterminowych nie może przekraczać jednego roku.
EnglishThe use of Incurin is contraindicated during pregnancy and in animals younger than 1 year.
Stosowanie produktu Incurin jest przeciwwskazane w czasie ciąży i u zwierząt poniżej 1 roku życia.
EnglishIn practice, the Commission services have been honouring this commitment for more than one year now.
W praktyce służby Komisji wywiązują się z tego obowiązku od ponad roku.
Englishif you take Lansoprazol-CT for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol- CT dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować przebieg
Englishif you take Lansoprazol AbZ for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol AbZ dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować przebieg
EnglishSince it is a better report than last year's report we should also congratulate the Commission.
Ponieważ to sprawozdanie jest lepsze, niż zeszłoroczne, powinniśmy również pogratulować Komisji.
EnglishThe External Action Service has been in operation for more than a year: we can now expect some results from it.
Służba Działań Zewnętrznych działa od ponad roku: teraz możemy oczekiwać efektów.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than a year

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.