Engelsk-polsk oversættelse af "than a year ago"

EN

"than a year ago" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than a year ago" i kontekst.

Lignende oversættelser "than a year ago" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
a artikel
year substantiv
Polish
ago adverbium

Eksempelsætninger "than a year ago" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe discussed the first reading of this dossier less than a year ago.
Przedyskutowaliśmy wersję tego dossier z pierwszego czytania ponad rok temu.
EnglishThat would have been a possibility a little less than a year ago.
Istniała taka możliwość niecały rok temu.
EnglishMr President, more than a year ago, we spoke in this Chamber about Liu Xiaobo being sentenced to prison.
Panie Przewodniczący! Ponad rok temu omawialiśmy w tym Parlamencie sprawę Liu Xiaobo, który został skazany na karę więzienia.
EnglishActivelle is prescribed for women who have not had their womb removed, and whose periods stopped more than a year ago.
Activelle stosowany u kobiet, u których nie wykonywano zabiegu usunięcia macicy i które od ponad roku nie miesiączkują.
English(ES) Madam President, Commissioner, this proposal was issued by the Commission more than a year ago with some really ambitious objectives.
(ES) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Komisja przedstawiła przedmiotowy wniosek ponad rok temu i założyła pewne naprawdę ambitne cele.
EnglishMore than a year ago already, the European Parliament clearly expressed its support for the idea of a democratic process which could lead to elections.
Już ponad rok temu Parlament Europejski jasno wyraził swe poparcie dla idei demokratycznego procesu, który mógłby doprowadzić do wyborów.
EnglishMr President, Commissioner, a little less than a year ago, three hundred airports were closed in Europe in 23 out of the 27 countries of the Union.
w imieniu grupy ALDE - Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Przed niespełna rokiem zamknięto w Europie 300 lotnisk w 23 spośród 27 krajów Unii.
EnglishMore than 20 million Europeans are unemployed, or 4 million more than a year ago, and unfortunately, the forecast is for the number to rise further.
Ponad 20 milionów Europejczyków jest bezrobotnych, co stanowi o 4 miliony więcej niż rok temu - i niestety według prognoz liczba ta będzie wzrastać.
EnglishMadam President, less than a year ago I set up a cross-party petition for a referendum in the UK in respect of membership of the European Union.
Pani Przewodnicząca! Niemal rok temu sporządziłam międzypartyjną petycję o ogłoszenie w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej.
EnglishAs President Obama said in Prague a little more than a year ago, a strong Europe makes a stronger partner for the United States - and we need strong partners.
Prezydent Obama powiedział ponad rok temu w Pradze, że silna Europa stanowi silniejszego partnera dla Stanów Zjednoczonych, a my potrzebujemy silnych partnerów.
EnglishMore than a year ago the representatives of governments and Member States committed themselves to sustainable goals and to strengthening effective energy markets.
Ponad rok temu przedstawiciele rządów oraz państw członkowskich podjęli zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju i wzmacniania efektywności rynków energetycznych.
EnglishFollowing the outbreak of violence against the Roma in Italy, now more than a year ago, we clearly saw the failings of the strictly national competence to guarantee the respect of their rights.
Po wybuchu przemocy skierowanej przeciw Romom we Włoszech ponad rok temu wyraźnie widzieliśmy niepowodzenie wyłącznie krajowych uprawnień w zakresie zapewnienia poszanowania ich praw.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than a year ago

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.