Engelsk-polsk oversættelse af "than another"

EN

"than another" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than another" i kontekst.

Lignende oversættelser "than another" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
another adjektiv
another pronomen

Eksempelsætninger "than another" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThey should be equal, have no reason to be closer to one African than another African.
Powinni być tacy sami, nie ma powodów by byli bliżej jednej osoby z Afryki lub drugiej.
EnglishThings will perhaps be better in one Member State than in another.
Być może sytuacja będzie lepsza w jednym państwie członkowskim niż w innym.
EnglishThese patients will have better access to treatment in another country than they do now.
Będą oni mieli lepszy niż dotychczas dostęp do leczenia za granicą.
EnglishQuite frankly we do not need measures biased more towards one category than another.
Szczerze mówiąc, nie potrzebujemy środków faworyzujących jedną kategorię osób w stosunku do innej.
EnglishIt is, after all, unacceptable for one country to be stricter than another.
Nie do przyjęcia jest w końcu taka sytuacja, by w jednym kraju traktowano to surowiej niż w innym.
EnglishWhat is thy beloved more than [another] beloved, That thou dost so adjure us?
co ma miły twój nad innych miłych, że nas tak poprzysięgasz?
EnglishIn the Maltese Islands, medicines are much more expensive than in another EU country, namely Belgium.
Na maltańskich wyspach leki są znacznie droższe niż w innym państwie UE, a mianowicie w Belgii.
EnglishAnd when we run experiments, we usually hope that one group will behave differently than another.
Miałem nadzieję, że jedna grupa zachowa się inaczej niż inna.
EnglishSo, it began to occur to me that maybe your biology pulls you towards some people rather than another.
Więc zaczęło do mnie docierać, że może to biologia ciągnie nas w stronę tych, a nie innych ludzi.
EnglishLess than two months later, another tragedy has come to pass.
Nie minęły dwa miesiące, a zdarzyła się kolejna tragedia.
EnglishI will not dwell on questions such as whether a conservative government might be more 'social' than another.
Nie będę rozwodził się nad pytaniami, czy konserwatywny rząd może być bardziej "społeczny” od innego.
EnglishThey pay their social security contributions in another place than where they will reap the benefits later.
Płacą składki na zabezpieczenie społeczne w innym miejscu niż to, gdzie będą odbierać korzyści później.
EnglishThe annual summary has to be more than just another reporting exercise without added value.
Sprawozdanie roczne musi być czymś więcej, niż tylko kolejnym pozbawionym wartości dodanej ćwiczeniem ze sprawozdawczości.
EnglishAnd there are many reasons that you fall in love with one person rather than another, that psychologists can tell you.
I okazuje się, że jest wiele powodów, dla których zakochujemy się akurat w tej osobie a nie innej.
EnglishTo mention just one example: some of you suggest that we have another target than the two-degree target.
Przywołam choćby jeden przykład: niektórzy z państwa sugerują, że powinniśmy mieć odmienny cel niż ten w wysokości 2 stopni.
EnglishLess than a month later, another non-governmental activist, Zarema Sadulayeva, and her husband were abducted and killed.
Niecały miesiąc później porwano i zabito inną działaczkę organizacji pozarządowej, Zaremę Sadulajewą, i jej męża.
EnglishI know what happens in the brain, when you do become in love, but I don't know why you fall in love with one person rather than another.
Wiem co się dzieje w mózgu gdy się zakochujemy, ale nie wiem dlaczego akurat w tej osobie, a nie w kimś innym.
EnglishI think we're going to end up, in the next few years, to understand all kinds of brain mechanisms that pull us to one person rather than another.
Myślę, że za kilka lat zrozumiemy mechanizmy mózgowe, które powodują, że ciągnie nas do tej osoby a nie innej.
EnglishThe question that I'm working on right this minute -- and I'm only going to say it for a second, and then end -- is, why do you fall in love with one person, rather than another?
Pytanie o którym opowiem krótko, to dlaczego zakochujemy się akurat w tej osobie, a nie innej?
EnglishThe idea that one form of production system is better than another - that organic, small, local is better - is not a good argument.
Stwierdzenie, że jedna forma systemu produkcji jest lepsza od innej, że lepsza jest produkcja ekologiczna, drobna, lokalna, nie jest dobrym argumentem.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than another

Flere oversættelser i bab.las dansk-tyske ordbog.