Engelsk-polsk oversættelse af "than ever"

EN

"than ever" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than ever" i kontekst.

Lignende oversættelser "than ever" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
ever adverbium

Eksempelsætninger "than ever" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe interdependence between the economies of the area is now greater than ever.
Zależność pomiędzy gospodarkami w tej strefie jest większa niż kiedykolwiek.
EnglishThat means that we have now more food available than ever before in human history.
Obecnie mamy więcej żywności niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.
EnglishThe demise of farming in recent years shows this more clearly than ever.
Zanik rolnictwa w ostatnich latach pokazuje to wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd.
EnglishThe need for economic and political reforms in this country is greater than ever.
Potrzeba reform gospodarczych i politycznych jest w tym kraju większa niż kiedykolwiek.
EnglishSo children both know more and learn more than we ever would have thought.
Więc dzieci zarówno wiedzą jak i uczą się więcej niż kiedykolwiek byśmy pomyśleli.
EnglishEU citizens, as we know, are travelling more than ever, not least as tourists.
Obywatele UE, jak wiadomo, podróżują więcej niż kiedykolwiek - nie tylko jako turyści.
EnglishThe EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.
Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.
EnglishThe situation of women in Afghanistan today is worse than ever as a result of the war.
Obecnie sytuacja kobiet w Afganistanie jest w wyniku wojny gorsza niż kiedykolwiek.
EnglishActually, Americans are eating more fat than ever, and even more carbs.
Amerykanie jedzą więcej tłuszczu niż kiedykolwiek i jeszcze więcej węglowodanów.
EnglishToday more than ever, we need strong tools with which to solve these problems.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnych narzędzi do rozwiązywania problemów.
EnglishNow that we have come through the crisis, we need the Services Directive more than ever.
W dobie postkryzysowej potrzebujemy dyrektywy usługowej bardziej niż kiedykolwiek.
EnglishThe need to communicate with European citizens is more pressing than ever.
Potrzeba komunikacji z obywatelami europejskimi jest większa, niż kiedykolwiek dotąd.
EnglishEnvironment-friendly products and processes are in greater demand than ever before.
Przyjazne środowisku produkty i procesy są bardziej pożądane niż kiedykolwiek wcześniej.
EnglishMore than ever we have to ensure complementarity and avoid duplication.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy dbać o komplementarność i unikać powielania.
EnglishNow more than ever, dialogue and long-term cooperation are required.
Dialog i długoterminowa współpraca są teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.
EnglishThe people in this room have given me more confidence than ever that it will.
Wszyscy tu zgromadzeni daliście mi więcej pewności, że tak się stanie.
EnglishCertain Member States have in fact emitted far more CO2 than was ever authorised.
Niektóre państwa członkowskie emitują o wiele więcej CO2 niż to było kiedykolwiek dozwolone.
EnglishMore than ever we must ensure the security of Europe's energy supply.
Bardziej niż kiedykolwiek musimy zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii do Europy.
EnglishAnd for the first time, Africa mattered more to me than ever before.
I po raz pierwszy, Afryka znaczyła dla mnie dużo więcej niż kiedykolwiek przedtem.
EnglishThere's more change going on than ever has occurred in the history of human life on earth.
Więcej zmian zdarza się teraz niż kiedykolwiek indziej w historii człowieka.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than ever

Søg efter flere ord i den tysk-danske ordbog.