Engelsk-polsk oversættelse af "than good"

EN

"than good" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than good" i kontekst.

Lignende oversættelser "than good" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
good substantiv
Polish
good adjektiv
good adverbium
Polish

Eksempelsætninger "than good" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt was watered down so much that it would have done more harm to the cause than good.
Została ona tak bardzo rozwodniona, że spowodowałaby więcej złego niż dobrego.
EnglishWe will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Wykorzystamy kanały dyplomatyczne, a wy robicie więcej złego niż dobrego.
EnglishEven the people just below the top have less good health than the people at the top.
Nawet ludzie tuż poniżej najwyższego pułapu mają stan zdrowia słabszy niż ci z samej góry.
EnglishImprovised and unilateral actions may even cause harm rather than good.
Improwizowane i jednostronne działania mogą nawet przynieść więcej szkody niż pożytku.
EnglishA 7 000 strong UN force modelled on MONUC could cause more harm than good, however.
Siedmiotysięczna, silna armia ONZ wzorowana na MONUC może przynieść więcej złego niż dobrego.
EnglishThe ones where we can do a lot of good rather than a little good.
Na tych, gdzie możemy uczynić bardzo wiele dobrego a nie tylko trochę dobrego.
EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kobiety nie powinny otrzymywać gorszych warunków niż mężczyźni bez dobrego i uzasadnionego powodu.
EnglishUntil this changes, we may do more harm than good to North Africa.
Dopóki to się nie zmieni, możemy w Afryce Północnej zrobić więcej szkody niż dobrego.
EnglishWe must avoid creating dual systems that would do more harm than good.
Musimy uniknąć stworzenia podwójnych systemów, które mogą przynieść więcej szkody niż korzyści.
EnglishBut then I was like, that's more bad than writing is good, and so that wouldn't work.
Ale stwierdziłem że to jest o wiele 'gorsze' nieżeli pisanie jest 'dobre' i dlatego by nie zadziałało.
EnglishThou lovest evil more than good, And lying rather than to speak righteousness.
Przeczże się chlubisz ze złości, o mocarzu
EnglishI think that in the resolution as a whole, there are many more good measures than those which are of less value.
Uważam, że w całej rezolucji jest dużo więcej dobrych rozwiązań niż tych mniej korzystnych.
EnglishUnnecessary reporting does a lot more harm than good, so I am glad to be rid of some.
Zbędne formalności sprawozdawcze powodują więcej szkód niż korzyści, więc z radością przyjmę pozbycie się części z nich.
EnglishThe market will just assume that back door to be a way of promoting bad practices, rather than promoting good practices.
Rynek bowiem uzna, że kuchenne drzwi to metoda krzewienia złych, a nie dobrych praktyk.
EnglishTo that extent, reducing bureaucracy is more about 'talking a good game' than achieving a real and effective objective.
W takim stopniu ograniczenie biurokracji to bardziej "rozmowa o dobrej grze” niż rzeczywiste i efektywne osiąganie celu.
EnglishThe present conflict also shows that this kind of geopolitical influence is more important to Russia than good relations with the EU.
Obecny konflikt pokazuje także, iż dla Rosji jej wpływy geopolityczne są ważniejsze niż dobre stosunki z UE.
EnglishPoor teaching actually does more harm than good.
EnglishI find that extremely disgraceful, and it will do more harm than good to Europe and the European idea, of which I am a great supporter.
Uważam to za skrajnie haniebne i przyniesie to szkodę Europie oraz idei europejskiej, którą całym sercem popieram.
EnglishAchievement of the biofuels target alone would do the environment more harm than good, and consumers would certainly lose out.
Sama realizacja celu dotyczącego biopaliw wyrządziłaby środowisku więcej szkody niż pożytku, a straciliby również konsumenci.
EnglishAfter all, history is replete with examples of interventions on the part of Western countries that did more harm than good.
Przecież historia pełna jest przykładów podejmowanych przez kraje zachodnie interwencji, które przyniosły więcej złego niż dobrego.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than good

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.