Engelsk-polsk oversættelse af "than later"

EN

"than later" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than later" i kontekst.

Lignende oversættelser "than later" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
later adjektiv
later adverbium
late adjektiv
late adverbium

Eksempelsætninger "than later" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.
Sprawozdanie to ma powstać możliwie szybko, lecz nie później niż w maju 2009 roku.
EnglishMr President, I have an additional question: you say 'sooner, rather than later'.
Panie Przewodniczący! Mam dodatkowe pytanie: mówi Pan "raczej wcześniej niż później”.
Englishthe Duo Mill shall be permanently closed no later than 31 December 2006.
zakład Duo zostanie zamknięty na stałe nie później niż do 31 grudnia 2006 roku.
EnglishThis information should be provided no later than at the time of purchasing the ticket.
Tego typu informacji powinno się udzielać nie później niż w chwili nabywania biletu.
EnglishOccasionally, symptoms start later than six hours after the infusion begins.
Niekiedy objawy pojawiają się po upływie więcej niż sześciu godzin od rozpoczęcia wlewu.
EnglishThe second dose should be administered no later than 6 weeks before the onset of lay.
Drugą dawkę należy podać nie później niż na 6 tygodni przed wejściem w okres nieśności.
EnglishNow our challenge is to have this system adopted and implemented sooner rather than later.
Obecnie stoimy przed wyzwaniem szybszego przyjęcia i wdrożenie tego systemu.
EnglishAny unused solution must be discarded not later than 28 days after first opening.
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć po 28 dniach licząc od dnia otwarcia.
EnglishSooner rather than later we will have to address resource efficiency.
Problem efektywności energetycznej trzeba będzie podjąć raczej wcześniej niż później.
EnglishIt wasn’t later than evening.
Z powodu różnicy czasu oglądaliśmy relacje dopiero wieczorem.
EnglishThe occurrence of such an event is more likely in the first year of HRT than later.
Częstość występowania ŻChZZ jest większa w pierwszym roku stosowania HTZ niż w późniejszych latach.
EnglishAny unused solution must be discarded not later than 28 days after first opening.
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć po 28 dniach licząc od pierwszego otwarcia.
EnglishIt will be available immediately, rather than several months later.
Będzie on dostępny natychmiast, a nie dopiero kilka miesięcy później.
EnglishInvesting early is much more effective than intervening later.
Inwestycje na wczesnym etapie są znacznie skuteczniejsze niż interwencje na późniejszym.
EnglishAny unused solution must be discarded not later than 28 days after first opening.
Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć nie później niż 28 dnia od daty pierwszego użycia.
EnglishYou should take Xeloda no later than 30 minutes after meals.
Xeloda powinna być przyjmowana nie później niż 30 minut po posiłku.
EnglishThe first dose may be administered from the age of six weeks and no later than the age of 12 weeks.
Pierwszą dawkę można podać w wieku od sześciu tygodni, lecz nie później niż w 12 tygodniu życia.
EnglishI think it is something we should encourage sooner rather than later.
Moim zdaniem powinniśmy do tego dość szybko doprowadzić.
EnglishThe first revaccination should be no later than 17 months after primary vaccination.
Pierwsze szczepienie przypominające powinno być wykonane nie później niż 17 miesięcy po szczepieniu podstawowym.
EnglishI sincerely hope that this will happen sooner, rather than later.
Szczerze ufam, że nastąpi to raczej wcześniej niż później.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than later

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.