Engelsk-polsk oversættelse af "than one day"

EN

"than one day" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than one day" i kontekst.

Lignende oversættelser "than one day" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
one substantiv
one adjektiv
Polish
one talord
Polish
one pronomen
day substantiv

Eksempelsætninger "than one day" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf you have diarrhoea for more than one day, please tell your doctor, because it might be
Jeżeli wystąpi biegunka utrzymująca się dłużej niż jeden dzień, należy poinformować lekarza,
Englishfor less than one day (up to 24 hours): it should be re-applied to the same place or replaced with
przez okres krótszy niż jedna doba (do 24 godzin): należy natychmiast ponownie nakleić ten
EnglishLess than one day of Exxon's revenues.
To mniej niż jeden dzień działalności Exxon.
English- (FR) Madam President, the word 'yesterday' should not be there because the resolution has to last longer than one day.
- (FR) Pani przewodnicząca! Chciałem zauważyć, że w poprawce nie można zastosować słowa "wczoraj”, ponieważ rezolucja musi być ważna dłużej niż jeden dzień.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than one day

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.