Engelsk-polsk oversættelse af "than the first"

EN

"than the first" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than the first" i kontekst.

Lignende oversættelser "than the first" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
the artikel
the konjunktion
Polish
first substantiv
Polish
first adjektiv
first adverbium
FIRST substantiv

Eksempelsætninger "than the first" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAgain, he sent other servants more than the first: and they did unto them in like manner.
Zasię posłał inszych sług, więcej niż pierwszych; i także im uczynili.
EnglishI am pleased that the second impact assessment was at least more detailed than the first.
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że druga ocena skutków była przynajmniej bardziej szczegółowa niż pierwsza.
Englishsite has not been examined, it is advised to carry out the second vaccination at a different site than the first vaccination.
W przypadku przedawkowania odczyny w miejscu wstrzyknięcia mogą być silniej wyrażone.
EnglishBut then you look outside and you see an even more perfect wave than the first perfect wave and that's the one you catch.
Patrzysz jednak przed siebie i widzisz doskonalszą falę, którą teraz jesteś w stanie opanować.
EnglishHowever, this is nothing more than a first step along a path where, in my view, we have three objectives to fulfil.
Jest to jednak dopiero pierwszy krok na drodze, na której moim zdaniem mamy do zrealizowania trzy cele.
EnglishThey are greater than we first thought.
Są większe, niż wcześniej myśleliśmy.
EnglishBut we now realise that our banks will need to be recapitalised and, perhaps, as a matter of more urgency than we first thought.
Jednak zdajemy sobie sprawę, że nasze banki będą musiały zostać zrekapitalizowane i to być może szybciej niż się nam pierwotnie wydawało.
EnglishThe proposed legislative instruments represent no more than the first steps towards putting the above ECOFIN proposals into practice.
Proponowane środki legislacyjne to tylko pierwsze kroki w przenoszeniu na grunt praktyczny wspomnianych wcześniej postulatów ECOFIN.
EnglishThey may also be convinced by results from research into multilingualism and will then be happy to let their children learn a foreign language other than English first.
Być może dzięki temu pozwolą swoim dzieciom na nauczenie się najpierw innego języka obcego niż angielski.
EnglishI hope that the next joint annual progress report will be much more specific than the first in its presentation of the results and in its indication of the financial envelopes.
Mam nadzieję, że kolejne wspólne roczne sprawozdanie z postępów będzie bardziej szczegółowe niż to pierwsze w odniesieniu do rezultatów i kopert finansowych.
EnglishThen goeth he, and taketh [to him] seven other spirits more evil than himself; and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first.
Tedy idzie i bierze z sobą siedm innych duchów gorszych niżeli sam, a wszedłszy mieszkają tam, i bywają rzeczy ostatnie człowieka onego gorsze, niżeli pierwsze.
EnglishThen goeth he, and taketh with himself seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first.
Tedy idzie, i bierze z sobą siedm inszych duchów gorszych, niżeli sam: a wszedłszy mieszkają tam, i bywają ostatnie rzeczy człowieka onego gorsze, niżeli pierwsze.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than the first

Tag et kig på den dansk-tyske ordbog af bab.la.