Engelsk-polsk oversættelse af "than the one"

EN

"than the one" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than the one" i kontekst.

Lignende oversættelser "than the one" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
the artikel
the konjunktion
Polish
one substantiv
one adjektiv
Polish
one talord
Polish
one pronomen

Eksempelsætninger "than the one" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI have seen easier situations than the one in which Europe now finds itself.
Widziałem korzystniejsze sytuacje od tej, w jakiej obecnie znajduje się Europa.
EnglishTheir proposal is EUR 3 billion less than the one that we are here to discuss today.
Proponują o 3 miliardy euro mniej niż wynosi budżet, o którym dzisiaj tutaj rozmawiamy.
EnglishWe do not want to see it slipping any more than the one month he referred to.
Nie chcemy widzieć ponownego upadku, jak w miesiącu, o którym była mowa.
EnglishBut if you need to reach more places than just one, you need to move the robot.
Ale jeśli trzeba dotrzeć do wielu miejsc, trzeba przesuwać robota.
EnglishAnd here she is at seven years old, weighing no more than a one year-old baby.
Zmarła na chorobę związaną z AIDS. ~~~ Aville była nosicielką HIV.
EnglishEveryone has campaigned for a stronger agency than the one proposed by the Commission.
Wszyscy jednogłośnie opowiadają się za agencją silniejszą niż ta proponowana przez Komisję.
EnglishAnd now the one on the dark surround looks lighter than the one on the light surround.
I teraz ten na ciemnym tle wygląda jaśniej, niż ten na jasnym.
EnglishThis helps to say you're bigger than just one little thing over here.
Dzięki temu pokazujesz, że jesteś większy niż ta jedna mała rzecz.
EnglishThere is therefore no better alternative than the one we are discussing today.
Nie ma zatem lepszej alternatywy niż ta dziś omawiana.
EnglishYou want to lose weight in a way that enhances your health rather than the one that harms it.
Wolałbyś tracić wagę w sposób, który poprawia twoje zdrowie, zamiast w sposób, który je niszczy.
EnglishThe household economy deserves a more important role than the one currently allocated to it.
Ekonomiczne znaczenie gospodarstw domowych zasługuje na przypisanie mu większej, niż obecnie roli.
EnglishEither they're the same, or this one's bigger than this one, or this one's bigger than that one.
Są takie same, pierwsza jest większa od drugiej lub na odwrót.
EnglishWe do, however, need an approach other than the one which the Commission suggested in the first instance.
Potrzeba jest nam jednak podejścia odmiennego od tego, jakie najpierw zasugerowała Komisja.
EnglishIt's not a lot different than the one you see on my patient.
Nie różni się za bardzo od tych, jakimi dysponują moi pacjenci.
EnglishBut then they need a different political process than the one they were given in 2001, 2002.
Ale okazało się, że potrzebują innego procesu politycznego, niż ten, jaki zaproponowano im w 2001 i 2002 roku.
EnglishYou have to know, or you probably already know, that indoor air pollution is more toxic than outdoor one.
Jak pewnie już wiecie, zanieczyszczone powietrze wewnątrz jest bardziej toksyczne niż na zewnątrz.
EnglishBut to be a great photojournalist, you have to have more than just one or two great photographs in you.
Ale żeby być wielkim fotoreporterem, musicie mieć więcej niż jedno lub dwa wspaniałe zdjęcia w sobie.
EnglishBut democracy is a long process and it is certainly more than just 'one man, one vote'.
Demokracja jest jednak długim procesem i na pewno opiera się na czymś więcej niż zasada "jeden człowiek, jeden głos”.
EnglishFinally, to quote Kofi Annan, 'There is no trust more sacred than the one the world holds with children.
Na koniec chcę zacytować Kofiego Annana: "Nie ma świętszej ufności niż ta, jaką świat pokłada w dzieciach.
EnglishThere is more than just one outermost region.
Regionów najbardziej oddalonych jest więcej niż jeden.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than the one

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.