Engelsk-polsk oversættelse af "than the other"

EN

"than the other" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than the other" i kontekst.

Lignende oversættelser "than the other" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
the artikel
the konjunktion
Polish
other adjektiv
Polish
other pronomen
Polish

Eksempelsætninger "than the other" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
EnglishThe effect of tadalafil is more potent on PDE5 than on other phosphodiesterases.
Działanie tadalafilu na PDE5 jest silniejsze niż na inne fosfodiesterazy.
EnglishHowever, for standards, it is no different than for other scientific work.
Jednakże w przypadku norm sytuacja nie różni się od innych działań naukowych.
EnglishWhen I'm on my deathbed, I'm going to remember one story more than any other.
Kiedy będę już na łożu śmierci, jedną historię zapamiętam lepiej niż inne.
EnglishWe do not see why this committee should have more rights than the other committees.
Nie widzimy powodu, dla którego ta komisja miałaby mieć większe prawa od innych komisji.
EnglishIt looks as if the waving is a more effective strategy than the other strategy.
Wygląda jakby machanie było bardziej efektywną strategią niż ta druga.
EnglishNuclear energy has a much safer record than any other source of energy.
Energia jądrowa ma zdecydowanie bezpieczniejszy bilans niż pozostałe źródła energii.
EnglishThis type of habitat covers more of the Earth's surface than all other habitats combined.
To środowisko zajmuje większy obszar Ziemi niż wszystkie inne środowiska razem wzięte.
EnglishIts effects are on a larger scale than in other regions of the world.
Owe skutki występują tam na większą skalę niż w innych regionach na świecie.
EnglishThe financial supervisory authorities may be more useful than many other EU institutions.
Organy nadzoru finansowego mogą być bardziej użyteczne niż wiele innych instytucji UE.
EnglishSo, bladders are definitely a little bit more complex than the other structures.
Pęcherz moczowy jest bardziej skomplikowany niż inne struktury.
EnglishStudies show that droughts and floods kill more people than any other natural disaster.
Badania pokazują, że susze i powodzie zabijają więcej ludzi niż inne katastrofy naturalne.
EnglishIf you have liver problems, you may be prescribed a lower dose of Ventavis than for other
jeśli występują problemy z wątrobą, lekarz może przepisać mniejszą niż zazwyczaj podawaną
EnglishPsychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
Psychologowie twierdzą, że agresja jest dużo bardziej powszechna w czasach kryzysu.
EnglishIt pulls much stronger on one side than the other and the cloud is stripped apart.
Oddziałuje silniej z jednej strony, aż chmura zostaje rozdarta.
EnglishSo evidently, societies in some areas are more fragile than in other areas.
Ewidentnie w pewnych rejonach społeczeństwa czeka większe ryzyko.
EnglishBecause while you're doing it, you feel like you're as good... if not better than every other man.
Gdy to robisz, czujesz się jak Bóg... jeżeli nie lepiej niż każdy inny facet.
EnglishMore than at other times, Europe today needs to be competitive and needs innovation.
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, Europa musi być konkurencyjna i potrzebuje innowacji.
EnglishSweden knows much more about this than some other countries.
Szwecja posiada na ten temat wiedzę o wiele głębszą niż niektóre inne kraje.
EnglishThe effects of climate change have a greater impact on the Arctic region than any other region.
Skutki zmiany klimatu dotknęły region Arktyki bardziej niż jakikolwiek inny region świata.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than the other

Endnu flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog af bab.la.