Engelsk-polsk oversættelse af "than the rest"

EN

"than the rest" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than the rest" i kontekst.

Lignende oversættelser "than the rest" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
the artikel
the konjunktion
Polish
rest substantiv
to rest verbum

Eksempelsætninger "than the rest" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
Obecnych jest u nas więcej marek mody i jakości niż w pozostałych częściach świata łącznie.
EnglishUttar Pradesh, the biggest of the states here, is poorer and has a lower health than the rest of India.
Uttar Pradesh, największy ze stanów tutaj, jest biedniejszy i ma słabszy system opieki zdrowotnej niż reszta Indii.
EnglishOn the other hand, we must strongly condemn the Chinese Government which has executed more people in 2009 than the rest of the world put together.
Z drugiej strony musimy ostro potępić rząd chiński, który w 2009 roku stracił więcej osób, niż pozostałe państwa łącznie.
EnglishBecause what statistics there are show that China is executing more people than the rest of the world put together at the moment.
Ponieważ jak na razie wszystkie statystyki wskazują na to, że Chiny przeprowadzają egzekucje na większej ilości osób niż w reszcie świata razem wziętej.
EnglishIt's been reported that WikiLeaks, your baby, has, in the last few years has released more classified documents than the rest of the world's media combined.
Mówi się, że Twoje dziecko, WikiLeaks, w ostatnich dwóch latach udostępniło więcej tajnych dokumentów niż cała reszta medów na świecie razem wziętych.
English-- that the rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world press combined.
-- że wszytskie inne media na świecie tak źle się spisują, że mała grupka aktywistów może udostępnić więcej informacji tego typu niż cała prasa światowa razem wzięta.

Andre ord i vores ordbog

English
  • than the rest

Mere i den dansk-engelske ordbog.