Engelsk-polsk oversættelse af "than two"

EN

"than two" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "than two" i kontekst.

Lignende oversættelser "than two" på polsk

than konjunktion
than præposition
Polish
two substantiv
two talord
Polish
two-
Polish

Eksempelsætninger "than two" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishthat no more than two injections of hydroxocobalamin are to be administered,
że konieczne jest podanie nie więcej niż dwóch wstrzyknięć hydroksykobalaminy,
EnglishMore than two thirds of Member States' Parliaments have already ratified the Treaty.
Ponad dwie trzecie parlamentów państw członkowskich już ratyfikowało Traktat.
EnglishThere are no data available for animals treated on more than two occasions.
Brak jest danych dotyczących zwierząt poddanych większej liczbie terapii niż dwie.
EnglishThere are no data available for animals treated on more than two occasions.
Brak danych dotyczących zwierząt poddanych większej liczbie terapii niż dwie.
EnglishMore than two -- you're reading about Larry Page already, somebody reads very fast.
więcej niż dwa -- już czytacie o Larrym Page'u, ktoś czyta bardzo szybko.
EnglishRemember, 2001, we had less than two hours radio contact with the outside world.
Prowadziłem bloga z mojego namiotu, Pisałem coś w rodzaju pamiętnika.
EnglishThere are more active volcanoes beneath the sea than on land by two orders of magnitude.
Pod wodą jest więcej czynnych wulkanów niż na lądzie, o dwa rzędy wielkości.
EnglishWe had less than two hours two-way communication with the outside world in two months.
Mieliśmy mniej niż dwie godziny komunikacji ze światem zewnętrznym przez dwa miesiące.
EnglishMore than two years on, I note that the situation has not progressed in the right direction.
Ponad dwa lata później zauważam, że sytuacja wcale nie zmierza w dobrym kierunku.
EnglishSince the launch of negotiations more than two years ago, we have made good progress.
Od czasu rozpoczęcia negocjacji przed ponad dwoma laty dokonaliśmy obiecującego postępu.
EnglishAfter more than two weeks, the source of this life-threatening epidemic is still unclear.
Po ponad dwóch tygodniach źródło tej zagrażającej życiu epidemii nadal jest nieznane.
EnglishAnd I want to talk to the ones of those that have been doing it for more than two years.
Chcę również porozmawiać z tymi, którzy biorą je przez więcej niż 2 lata.
EnglishAnd what's interesting is that it was just 1990 when it was more than two dollars a minute.
Interesujące jest to, że to raptem w 1990 roku, koszt ten wynosił 2 dolary za minutę.
EnglishMany of the region's inhabitants are living on less than two dollars a day.
Wielu mieszkańców tego regionu żyje za mniej niż dwa dolary dziennie.
EnglishThe labour market is offering 6.5 million more jobs than two years ago.
Rynek pracy oferuje o 6,5 miliona miejsc pracy więcej niż dwa lata temu.
EnglishMore than two years after this promise, the Commission's proposals are on the negotiating table.
Ponad dwa lata od tego zobowiązania na stół negocjacyjny trafiły wnioski Komisji.
EnglishWe do not have long left to reach a conclusion: less than two weeks, in fact.
Niewiele czasu już nam pozostało do zakończenia prac: w rzeczywistości mniej niż dwa tygodnie.
EnglishThere are 22 directives whose deadline for transposition expired more than two years ago.
W przypadku 22 dyrektyw termin transpozycji minął ponad dwa lata temu.
EnglishThere are two billion fellow human beings who live on less than two dollars a day.
Ponad dwa miliardy ludzi żyją za mniej niż dwa dolary dziennie.
EnglishIt is more than two and a half years since the collapse of Lehmann Brothers and where are we now?
Minęło ponad dwa i pół roku od upadku Lehmann Brothers i gdzie jesteśmy teraz?

Andre ord i vores ordbog

English
  • than two

Derudover tilbyder bab.la en dansk-engelsk ordbog for flere oversættelser.