Engelsk-polsk oversættelse af "the baker"

EN

"the baker" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the baker" i kontekst.

Lignende oversættelser "the baker" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
baker substantiv
Polish
to bake verbum

Eksempelsætninger "the baker" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf you want to work as a baker in Germany, click on “Bäcker (DE)”.
Jeśli chcesz pracować w Niemczech jako piekarz, kliknij na pozycję „Bäcker (DE)”.
EnglishIt was written by Russell Baker, who used to write an "Observer" column in the New York Times.
Napisał go Russell Baker, który prowadził kolumnę "Observer" w New York Times.
English That is why we admire makeup artist and creature creator Rick Baker
Dlatego właśnie podziwiamy tego artystę od charakteryzacji, Ricka Bakera,
EnglishThe challenge, though, for a wholegrain baker is, you know, how do you make it taste good?
Wyzwaniem dla piekarza, który wypieka chleb pełnoziarnisty jest sprawienie, aby był on smaczny?
English(Music: "My Funny Valentine" by Chet Baker) This is Chet Baker.
(Muzyka: "My Funny Valentine", Chet Baker) To Chet Baker.
EnglishSo a baker, and a good baker, knows how to pull or draw forth the inherent sugar trapped in the starch.
Tak więc piekarz, dobry piekarz, wie jak wyciągnąć lub wydobyć nieodłączny cukier zawarty w skrobi.
EnglishI'll leave you with what I call the baker's blessing.
Pozostawiam wam to, co nazywam błogosławieństwem piekarza.
English(Laughter) Discovered by a Tennessee baker in 1996.
(Śmiech) Odkryta przez piekarza z Tennessee w 1996 roku.
EnglishPharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the house of the captain of the guard, me and the chief baker:
I nazwał Bóg suche miejsce ziemią, a zebranie wód nazwał morzem.
EnglishAnd ultimately, the challenge of the baker, the challenge of every culinary student, of every chef, is to deliver flavor.
Ostatecznie, wyzwaniem dla piekarza, każdego studenta gastronomii, każdego szefa kuchni, jest przekazanie smaku.
Englishbut he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.
Błogosławił im tedy Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie; i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.
EnglishMr President, we have a baker's dozen!
Panie przewodniczący, mamy piekarski tuzin!
English" and creature creator Rick Baker. "
EnglishMy father was a hardworking baker, but when he had finished work in the bakery, he often told me and my brother stories.
Mój ojciec był ciężko pracującym piekarzem, ale kiedy skończył się dzień w piekarni, opowiadał mi i moim braciom różne historie.
EnglishAnd it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord the king of Egypt.
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
EnglishThe first gentleman, he's a baker.
EnglishThis guy, Lionel Poilane, the most famous baker in the world -- he died two and a half months ago, and he was a hero of mine and a dear friend.
Oto Lionel Poullain - najsłynniejszy piekarz świata zmarł dwa i pół miesiąca temu był moim bohaterem i przyjacielem.
EnglishAnd then we divide it, and this one big piece of dough is divided into smaller units, and each of those units are given shape by the baker.
Potem dzielimy go i ten jeden duży kawałek ciasta jest dzielony na mniejsze części i każda z nich jest formowana przez piekarza.
EnglishThey are all adulterers; they are as an oven heated by the baker; he ceaseth to stir [the fire], from the kneading of the dough, until it be leavened.
Wszyscy zgoła cudzołożą, są jako piec rozpalony od piekarza, który przestaje czuć, gdy zaczynił ciasto, ażby ukisiało.
EnglishFor they have made ready their heart like an oven, while they lie in wait: their baker sleepeth all the night; in the morning it burneth as a flaming fire.
Bo przyłożyli serce swe do zasadzek, jako piec rozpalony; całą noc śpi piekarz ich, a z poranku gore jako płomień ognia.

Andre ord i vores ordbog

English
  • the baker

Tag et kig på den tysk-danske ordbog af bab.la.