Engelsk-polsk oversættelse af "the basic issues"

EN

"the basic issues" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the basic issues" i kontekst.

Eksempelsætninger "the basic issues" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English(EL) Mr President, my fellow Members have covered the basic issues of today's debate.
(EL) Panie przewodniczący! Moi koledzy poruszyli już zasadnicze kwestie w dzisiejszej debacie.
EnglishI agree with the rapporteur on all the basic issues and congratulate him on his good work.
Zgadzam się ze sprawozdawcą, jeśli chodzi o wszystkie podstawowe kwestie i gratuluję mu dobrze wykonanej pracy.
EnglishThere are a number of basic issues in this resolution which I agree with and I think that we can all support.
W rezolucji uwzględniono pewne podstawowe kwestie, z którymi się zgadzam i które, jak sądzę, wszyscy możemy poprzeć.
EnglishThere are other basic issues.
Są jeszcze inne kwestie o podstawowym znaczeniu.
EnglishIn particular, we need to form a consensus on certain basic issues and then tackle them together with the other players.
W szczególności musimy wypracować konsensus w kwestii niektórych podstawowych problemów, po czym rozwiązać je wspólnie z innymi stronami.
EnglishFundamentally, and to conclude, Mr President, I believe that in addition to the progress made on the basic issues, two important messages may be drawn from this.
Kończąc, chcę powiedzieć, panie przewodniczący, że uważam, iż oprócz postępu w sprawach podstawowych, widać tu jeszcze dwa istotne zjawiska.
EnglishOn substantive issues of European democracy, hardly any contentious, really controversial decisions were taken, and we agreed on the basic issues.
Podjęto naprawdę kontrowersyjne decyzje w merytorycznych sprawach demokracji europejskiej, które nie były wcale sporne, a my uzgodniliśmy podstawowe sprawy.
EnglishThe basic issues dealt with in this report do not concern the Community guarantee per se, but rather the ways of making a more effective use of the finance granted by the EIB.
Podstawowe kwestie, o których wspomina sprawozdanie, nie dotyczą samych gwarancji wspólnotowych, a raczej sposobów bardziej efektywnego wykorzystania środków udzielanych przez EBI.

Andre ord i vores ordbog

English
  • the basic issues

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.