Engelsk-polsk oversættelse af "the beck"

EN

"the beck" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the beck" i kontekst.

Lignende oversættelser "the beck" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
beck substantiv

Eksempelsætninger "the beck" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd Beck told me that story very quietly, but I was absolutely stunned by it.
Beck opowiedział mi tę historię bardzo spokojnie, ale ja byłem nią kompletnie zadziwiony.
EnglishBut Beck wasn't dead; he heard that, but he was completely unable to move.
Ale Beck nie był martwy, usłyszał to, tylko zupełnie nie mógł się ruszyć.
EnglishSo the climbers passed him by, and Beck lay there for a day, a night and another day, in the snow.
Więc wspinacze go mijali a Beck leżał tam dzień i noc, i następny dzień, cały czas w śniegu.
EnglishSo let's take a cut through the brain here, and imagine that Beck was hooked up to a SPECT scan.
Zróbmy przekrój przez mózg w tym miejscu i wyobraźmy sobie, że Beck był podłączony do skanera SPECT.
EnglishWe also got some bad news in the storm that Beck Weathers, another climber, had collapsed in the snow and was dead.
Dotarły do nas też złe wiadomości o Becku Weathers, innym wspinaczu, który upadł w śniegu i umarł.
EnglishIn recent years, the German Green politician Volker Beck has been beaten and arrested at rallies.
W ostatnich latach niemiecki polityk z Partii Zielonych, Volker Beck, podczas trwających wieców został pobity i aresztowany.
EnglishGallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR United Kingdom
Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Wielka Brytania
EnglishGallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane, Dalton Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR United Kingdom
Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Wielka Brytania
EnglishIn other words, what the report does is put education and training fully at the beck and call of European capitalism.
Inaczej ujmując, kształcenie i szkolenie sprowadza się w przedmiotowym sprawozdaniu wyłącznie do służalczej roli wobec europejskiego kapitalizmu.
EnglishGallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane, Dalton Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR United Kingdom
Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane, Dalton Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Wielka Brytania
EnglishOut of nowhere, Beck Weathers, who we had already been told was dead, stumbled into the tent, just like a mummy, he walked into the tent.
Zupełnie znikąd, Beck Weathers, o którym wiedzieliśmy, że zginął, wtoczył się do namiotu, zupełnie jak mumia, wkroczył do środka.
Englishto be at someone's beck and call
Englishto be at someone's beck and call
EnglishBeck 2002
EnglishSuch a Europe is active and independent in its handling of the problems of world peace; it is not at the beck and call of President Bush.
Taka Europa jest aktywna i niezależna w działaniach prowadzących do zachowania pokoju na świecie; nie robi niczego pod dyktando prezydenta Busha.
EnglishThe Union has, of course, slavishly put itself at the beck and call of this system, in the hope of gathering a few crumbs from the table of the American master.
Oczywiście Unia w sposób niewolniczy była podporządkowana temu systemowi, mając nadzieję na zdobycie ochłapów spadających ze stołu amerykańskiego mistrza.
EnglishTo say yes would mean the European Central Bank being at the beck and call of industry, rather than refinancing investment banks without any guarantee of repayment.
Jeśli tak, oznaczałoby to, że Europejski Bank Centralny jest za każde skinienie przemysłu, a nie, że refinansuje banki inwestycyjne bez żadnej gwarancji spłaty.

Andre ord i vores ordbog

English
  • the beck

Derudover tilbyder bab.la en dansk-tysk ordbog for flere oversættelser.