Engelsk-polsk oversættelse af "the best in the world"

EN

"the best in the world" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the best in the world" i kontekst.

Lignende oversættelser "the best in the world" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
best adjektiv
best adverbium
Polish
best
well substantiv
well adjektiv
well adverbium
Polish
well interjektion
Polish
well
Polish
in præposition
in-
Polish
world substantiv
Polish
world adjektiv
Polish

Eksempelsætninger "the best in the world" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI shall conclude by saying that European wine is the best in the world.
Na koniec chciałbym powiedzieć, że wino europejskie jest najlepszym winem na świecie.
EnglishSo we've now got a mining code that is comparable with some of the best in the world.
A więc teraz mamy przepisy dotyczące górnictwa, które są porównywalne z najlepszymi na świecie.
English(Applause) But the people doing that at the World Bank are among the best in the world.
(Brawa) Ale ludzie, którzy zajmują się tym w Banku Światowym należą do najlepszych na świecie.
EnglishIt is the best in the world, after all, as it is the only ETS in the world to date.
Jest on najlepszy na świecie, bo w końcu stanowi jedyny jak dotąd system handlu emisjami na świecie.
EnglishWhat India was doing, though, was benchmarking itself against the best in the world, and it became a huge brand.
Indie musiały zmierzyć się z najlepszymi tego świata i zdołały stać się wielką marką.
EnglishAnd those top 20 percent have been the best in the world, if you measure them against the other top 20 percent.
I te 20% było najlepszymi na świecie, jeśli porównamy ich do kolejnych 20% najlepszych.
EnglishI use football as a great example, because in a way Europe is the best in the world in football.
Podaję piłkę nożną jako świetny przykład, ponieważ w pewnym sensie Europa jest w niej najlepsza na świecie.
EnglishAnd what it also did was it led to a certain pride in the fact that India could be the best in the world.
Staliśmy się też dumni, że Indie mogą być mistrzami świata.
EnglishAnd there I was awarded "Best in the World in Medicine," which allowed me to get in, or at least get a foot in the door of the big medical world.
To otworzyło mi - a przynajmniej uchyliło - drzwi do wielkiego świata medycyny.
EnglishWe need scientists who compete with the best in the world and they should be evaluated on the world stage.
Potrzebni nam są naukowcy, którzy rywalizują z najlepszymi na świecie, i powinni oni być oceniani na arenie międzynarodowej.
EnglishI would say that sub-Saharan Africa has done best in the world during the last 50 years. ~~~ Because we don't consider where they came from.
Według mnie Afryka Subsaharyjska dokonała największego postępu na świecie w ciągu ostatnich 50 lat.
EnglishOne of the government’s objectives is to ensure that the Norwegian educational system is one of the best in the world in course levels and comprehensiveness.
Rząd norweski dąży do uczynienia norweskiego systemu edukacji jednym z najlepszych na świecie pod względem poziomu.
EnglishOur wine - and let there be no doubt about this, ladies and gentlemen - is the best in the world; Europe's wine is the best in the world.
Nasze wino jest najlepsze na świecie i nie powinniśmy mieć co do tego żadnych wątpliwości, panie i panowie; europejskie wino jest najlepsze na świecie.
English~~~ During that movie I got to meet a ton of hip-hop dancers -- amazing, the best in the world -- and they brought me into a society, the sort of underground street culture that blew my mind.
Ha! Podczas jego krecenia spotkałem wielu tancerzy hip-hop -- najlepszych na świecie -- a oni wprowadzili mnie do środowiska, podziemnej kultury, która mnie oszołomiła.

Andre ord i vores ordbog

English
  • the best in the world

Tag et kig på den tysk-danske ordbog af bab.la.