Engelsk-polsk oversættelse af "the bigger picture"

EN

"the bigger picture" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the bigger picture" i kontekst.

Lignende oversættelser "the bigger picture" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
bigger adjektiv
Polish
big adjektiv
picture substantiv
to picture verbum

Eksempelsætninger "the bigger picture" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBuildings are important, but they're only a component of a much bigger picture.
Budynki są ważne, ale są one jedynie częścią znacznie większego obrazu.
EnglishNevertheless, the four areas requested by the Commission are only a part of a much bigger picture.
Niemniej jednak owe cztery obszary żądań Komisji to zaledwie część znacznie większej całości.
EnglishI regret the fact that, in the run-up to 2013, the bigger picture is fading into the background.
Wyrażam ubolewanie, że w okresie poprzedzającym 2013 rok, najważniejsze sprawy schodzą na dalszy plan.
EnglishAt the same time, we also need to see the bigger picture.
Jednocześnie jednak powinniśmy umieć spojrzeć szerzej.
EnglishWe must not lose sight of the bigger picture.
Nie powinniśmy zapominać o szerszym kontekście.
EnglishHowever, we should also bear in mind the bigger picture.
Oczywiście wciąż musimy podejmować działania na rzecz ochrony zasobów dorsza, jednak powinniśmy także pamiętać o szerszej perspektywie.
EnglishIt is one of the ongoing tragedies in this Parliament that we cannot see the bigger picture about the importance of education and micro-credit.
Jednym z nieustających dramatów tego Parlamentu jest fakt, że nie postrzegamy wagi edukacji i mikropożyczek w szerszej perspektywie.
EnglishTo sum up, we should look at the bigger picture regarding cultural policy and try to understand its importance for the whole of the European Union.
Podsumowując: co się tyczy polityki w obszarze kultury, powinniśmy spojrzeć na szerszy obraz, aby zrozumieć znaczenie kultury dla całej Unii Europejskiej.

Andre ord i vores ordbog

English
  • the bigger picture

I den tysk-danske ordbog kan du finde flere oversættelser.