Engelsk-polsk oversættelse af "the following point"

EN

"the following point" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the following point" i kontekst.

Lignende oversættelser "the following point" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
following adjektiv
to follow verbum
point substantiv
to point verbum

Eksempelsætninger "the following point" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English(DE) Commissioner, I am interested in the following point.
(DE) Panie komisarzu! Interesuje mnie następująca sprawa.
EnglishMatters must be made clear, and I would insist very strongly on the following point: we refuse to be called troublemakers.
Sprawę trzeba postawić jasno i stanowczo obstawałbym przy jednym: nie można nas nazywać awanturnikami.
EnglishLet me also make the following point.
Niech mi będzie wolno podnieść jeszcze jedną sprawę.
EnglishThe following point is important: a centralist approach is of no help when we are trying to mitigate the effects of a disaster at local level.
Ważna jest następująca sprawa: przy usuwaniu następstw klęski żywiołowej na szczeblu lokalnym, scentralizowane podejście jest bezużyteczne.
EnglishLast but not least, I want to emphasise the following point, by way of conclusion: do not forget about transparency and better communication with all European institutions.
Kończąc, pragnę podkreślić następujący wniosek: nie zapominajmy o przejrzystości i lepszej komunikacji ze wszystkimi instytucjami UE.
EnglishThe following point is the Statement of the Council and of the Committee on Development of the European Citizens' Initiative based on Article 11(4) of the Treaty on European Union.
Następnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji Rozwoju na temat realizacji europejskiej inicjatywy obywatelskiej opartej na art. 11 ust.

Andre ord i vores ordbog

English
  • the following point

Flere oversættelser i bab.las dansk-tyske ordbog.