Engelsk-polsk oversættelse af "the following questions"

EN

"the following questions" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "the following questions" i kontekst.

Eksempelsætninger "the following questions" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishNevertheless, this objective remains very distant, and I have the following questions:
Cel ten pozostaje jednak bardzo odległy. Mam w związku z tym następujące pytania:
EnglishThe following questions will not be answered because they were not deemed admissible:
Następujące pytania nie otrzymają odpowiedzi, ponieważ nie uznano ich za dopuszczalne.
EnglishAs they deal with the same subject, the following questions will be taken together.
Następujące pytania zostaną potraktowane jako całość, ponieważ dotyczą tego samego tematu:
EnglishI would be interested in answers to the following questions from the Commission.
Interesowałyby mnie odpowiedzi Komisji na następujące pytania.
EnglishThe MAH was requested to reply to the following Questions:
Podmiot odpowiedzialny został poproszony o odpowiedź na następujące pytania:
EnglishIf you answer yes to any of the following questions talk to your doctor before you start to take Myfenax:
W następujących sytuacjach przed rozpoczęciem stosowania leku Myfenax należy skonsultować się
EnglishCan the Commission therefore answer the following questions?
Czy zatem Komisja może odpowiedzieć na następujące pytania?
EnglishIt is, therefore, necessary to ask the following questions today: what has been done about this over the last year?
Należy więc zadać dziś następujące pytania: co zrobiono przez ostatni rok w tej sprawie?
English. - As they deal with the same subject, the following questions will be taken together:
Przewodniczący. - Następujące pytania zostaną potraktowane jako całość, ponieważ dotyczą tego samego tematu:
EnglishThe following questions have been submitted to the Commission.
Z następującymi pytaniami zwrócono się do Komisji.
English- (PL) Mr President, Commissioner, in rising to speak in this debate, I wish to draw attention to the following questions.
Panie Komisarzu! Zabierając głos w tej debacie chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie.
EnglishIf you answer yes to any of the following questions talk to your doctor before you start to take CellCept:
W następujących sytuacjach przed rozpoczęciem stosowania leku CellCept należy skonsultować się z lekarzem:
EnglishThe following questions are addressed to the Commission
Do Komisji skierowano następujące pytania.
EnglishThe following questions have been submitted to the Council.
Zgłoszono następujące pytania do Rady.
EnglishThe following questions are addressed to the Council.
Radzie zostały zadane następujące pytania.
EnglishThe following questions to the Council have been tabled.
Zgłoszono następujące pytania do Rady.
EnglishThe following questions were put to the Commission.
Komisji przedłożono następujące pytania.
EnglishPeople are thinking about the following questions: Are we going to sacrifice our environment further to produce higher GDP?
Ludzie rozważają następujące pytania: Czy zamierzamy poświęcić nasze środowisko aby wygenerować wyższe PKB?
EnglishThe following questions have been put to the Council.
EnglishI would like to ask you the following questions:
Chcę Panu zadać następujące pytania:

Andre ord i vores ordbog

English
  • the following questions

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.