Engelsk-polsk oversættelse af "the future"

EN

"the future" polsk oversættelse

volume_up
the future {substantiv}

EN the future
volume_up
{substantiv}

the future
I think that this is the future of interface, it's the future of music, the future of instruments.
Taka jest chyba przyszłość interfejsu, przyszłość muzyki, przyszłość instrumentów.
The education of young people is our future, the future of the entire European Union.
Edukacja młodych ludzi to nasza przyszłość, to przyszłość całej Unii Europejskiej.
It affects the political future of that entire region and the political future of Europe.
Ma ona wpływ na przyszłość polityczną całego regionu i na przyszłość polityczną Europy.

Lignende oversættelser "the future" på polsk

the artikel
the konjunktion
Polish
future substantiv
future adjektiv

Eksempelsætninger "the future" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Tak się nie stało i w efekcie sytuacja będzie coraz trudniejsza w przyszłości.
EnglishThe opening session of the Convention on the Future of Europe is held in Brussels.
W Brukseli odbywa się sesja otwierająca konwencji poświęconej przyszłości Europy.
EnglishThese and many other solutions will be the essential growth sectors of the future.
Te i wiele innych rozwiązań będą w przyszłości stanowić kluczowe sektory wzrostu.
EnglishI wish the new European Commission every success and good luck for the future.
Życzę nowej Komisji Europejskiej wszelkich sukcesów i powodzenia w przyszłości.
EnglishHopefully this technology will let us have more of these survivors in the future.
Mam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości.
EnglishAt the same time, we need to be aware of the future risks which we are exposed to.
Musimy jednocześnie być świadomi przyszłych zagrożeń, na jakie jesteśmy narażeni.
EnglishIt offers future-proof IP advantages such as superb digital HDTV image quality.
Oferuje przyszłościowe zalety IP, jak doskonała jakość cyfrowego obrazu HDTV.
EnglishThe European Commission adopts a White Paper on a future strategy for chemicals.
Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie przyszłej strategii w zakresie chemikaliów.
EnglishVague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.
EnglishWe should not be penalising the efficient, who are the future of the industry.
Nie powinniśmy karać wydajnych producentów, którzy są przyszłością tego przemysłu.
EnglishI wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
Życzę wszystkim powodzenia i jestem gotowa do dalszej konstruktywnej współpracy.
EnglishThis is definitely the case and this is the route which we must take in future.
Z pewnością tak jest, i jest to droga, którą powinniśmy kierować się w przyszłości.
EnglishThese are all reality today, and [in] the future, will be evermore possible.
To wszystko jest dziś rzeczywistością, a w przyszłości możliwości będzie więcej.
EnglishDoes the Commission have plans for other programmes of this type in the future?
Czy Komisja ma plany dotyczące utworzenia innych programów tego typu w przyszłości?
EnglishRaising awareness of these events is a priority for current and future generations.
Pobudzanie tej świadomości jest priorytetem dla obecnego oraz przyszłych pokoleń.
EnglishHowever, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.
To jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.
EnglishThis is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
Dlatego właśnie uważamy za istotne znalezienie w przyszłości nowej podstawy prawnej.
EnglishIn future we shall have to also take account of how the Member States react.
W przyszłości będziemy musieli również uwzględnić reakcje państw członkowskich.
EnglishHowever, we would like to emphasise that we cannot carry on like this in the future.
Chcemy jednak podkreślić, że nie możemy działać w podobny sposób w przyszłości.