Engelsk-polsk oversættelse af "thou"

EN

"thou" polsk oversættelse

volume_up
thou {pron.}

EN thou
volume_up
{pronomen}

1. forældet

thou (også: you, ye, thee)
volume_up
ty {pron.}
Behold, thou art fair, my love; Behold thou art fair; Thine eyes are [as] doves.
O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna
Then call thou, and I will answer; Or let me speak, and answer thou me.
Potem zawołaj mię, a ja tobie odpowiem; albo ja niech mówię, a ty mnie odpowiedz.
Thou also shalt be drunken; thou shalt be hid; thou also shalt seek a stronghold because of the enemy.
Takżeć i ty opojona będziesz, i skryć się musisz, i ty szukać będziesz pomocy przeciwko nieprzyjacielowi.
thou (også: you, ye, thy)
volume_up
pan {pron.}
And he arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou calledst me.
Tedy zrozumiał Heli, że Pan wołał pacholęcia.
For thou, Jehovah, art most high above all the earth: Thou art exalted far above all gods.
Albowiemeś ty Pan najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów.
I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate; and thou shalt know that I am Jehovah.
Miasta twoje w spustoszenie obrócę, że będziesz spustoszona, i dowiesz się, żem Ja Pan.
thou (også: you, ye)
volume_up
wy {pron.}
If I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;
Do dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.
But thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and abundant in lovingkindness, and forsookest them not.
Lecz ty, o Boże miłościwy, łaskawy, i miłosierny, nieskwapli wy, i wielkiego miłosierdzia
say ye of him, whom the Father sanctified and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am [the] Son of God?
A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?
thou (også: you, your, ye, thy)
volume_up
pani {pron.}
but rise, and enter into the city, and it shall be told thee what thou must do.
A Saul drżąc i bojąc się, rzekł: Panie
And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto the upon the waters.
A odpowiadając mu Piotr rzekł: Panie
And let the congregation of the peoples compass thee about; And over them return thou on high.
Powstańże Panie
thou (også: you, ye)
volume_up
panna {pron.}
But shouldest thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned.
A jeźlibyś się ożenił, nie zgrzeszyłeś; jeźliby też panna szła za mąż, nie zgrzeszyła; wszakże utrapienie w ciele takowi mieć będą; lecz ja was szanuję.
And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin daughter of Sidon: arise, pass over to Kittim; even there shalt thou have no rest.
I rzekł: Już się nie będziesz więcej weseliła, ty zgwałcona panno, córko Syońska
Go up into Gilead, and take balm, O virgin daughter of Egypt: in vain dost thou use many medicines; there is no healing for thee.
Wstąp do Galaad, a nabierz soku balsamowego, panno, córko Egipska

Eksempelsætninger "thou" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
EnglishAnd he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth-gilead?
Przetoż rzekł do Jozafata: Pociągnieszże ze mną na wojnę przeciwko Ramot Galaad?
EnglishAll thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.
EnglishBut thou hast cast off and rejected, Thou hast been wroth with thine anointed.
Jako miesiąc będzie utwierdzone na wieki, i jako świadkowie na niebie godnowierni.
EnglishAnd a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.
A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
EnglishFor thou shalt be a witness for him unto all men of what thou hast seen and heard.
Albowiem mu będziesz świadkiem u wszystkich ludzi tego, coś widział i słyszał.
EnglishAnd I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be full.
Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się.
EnglishFor thou wilt save the afflicted people; But the haughty eyes thou wilt bring down.
Z uprzejmym uprzejmie się obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz;
EnglishAnd Saul said, God do so and more also; for thou shalt surely die, Jonathan.
I odpowiedzał Saul: To a to mi niech Bóg uczyni, że śmiercią umrzesz Jonatanie.
EnglishI will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.
Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.
EnglishMy son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:
Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
EnglishSeest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem?
Azaż sam nie widzisz, co oni broją w miastach Judzkich i po ulicach Jeruzalemskich?
EnglishWhen thou drawest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it.
Gdy przyciągniesz do jakiego miasta, abyś go dobywał, poczęstujesz je pokojem.
EnglishLo this, we have searched it, so it is; Hear it, and know thou it for thy good.
Otośmy tego doszli, że tak jest: słuchajże tego, a uważaj to sam u siebie.
EnglishThou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
EnglishThou searchest out my path and my lying down, And art acquainted with all my ways.
Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, świadomeś wszystkich dróg moich.
EnglishBe thou exalted, O Jehovah, in thy strength: So will we sing and praise thy power.
Przetoż wystawisz ich za cel; cięciwę twą wyciągniesz przeciwko twarzy ich.
EnglishSurely thou settest them in slippery places: Thou castest them down to destruction.
Zprawdęś ich na miejscach śliskich postawił, a podajesz ich na spustoszenie.
EnglishWhy shouldest thou be as a man affrighted, as a mighty man that cannot save?
Czemuż się pokazujesz jako mąż strudzony, albo jako mocarz, który nie może wybawić?
EnglishBut now I go unto him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
Lecz teraz idę do onego, który mię posłał, a żaden z was nie pyta mię: Dokąd idziesz?