Engelsk-polsk oversættelse af "unsettled"

EN

"unsettled" polsk oversættelse

EN unsettled
volume_up
{adjektiv}

1. generel

unsettled (også: uninhabited, unoccupied)

2. "troubled"

unsettled (også: awkward, difficult, hard, inconvenient)
volume_up
trudny {adj. m}
unsettled (også: hectic, jerky, jumpy, nervous)
volume_up
nerwowy {adj. m}
unsettled (også: anxious, disturbed, fidgety, fitful)

3. "future"

unsettled (også: dicky, fickle, halting, hesitant)
volume_up
niepewny {adj. m}

4. "weather"

unsettled (også: changeable, changing, choppy, erratic)
volume_up
zmienny {adj. m}

5. "issue, question, dispute"

The as yet unsettled dispute between Iceland and the Netherlands and Great Britain may be viewed as another possible obstacle to Icelandic membership.
Nierozstrzygnięty jak dotąd spór pomiędzy Islandią a Holandią i Wielką Brytanią można postrzegać jako kolejną ewentualną przeszkodę na drodze Islandii do członkostwa do UE.
First, if there are any unsettled issues, they should be resolved by legal and diplomatic means and not by planting a flag in the area.
Po pierwsze, jeżeli są jakieś nierozstrzygnięte kwestie, należy je rozwiązać środkami prawnymi lub dyplomatycznymi, a nie przez zatknięcie flagi na tym obszarze.

6. "bill, account"

unsettled (også: outstanding)

7. "economy"

unsettled (også: unstable)
However, the markets have fallen once again, unsettled as they are by the austerity plans.
Rynki padły jednak ponownie, nieustabilizowane z powodu planów oszczędnościowych.

Synonymer (engelsk) for "unsettled":

unsettled
settled

Eksempelsætninger "unsettled" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, the markets have fallen once again, unsettled as they are by the austerity plans.
Rynki padły jednak ponownie, nieustabilizowane z powodu planów oszczędnościowych.
EnglishHis faith and his words alone unsettled the intolerant regimes.
Jego wiara i słowa wystarczyły, aby wywołać niepokój nietolerancyjnych reżimów.
EnglishThe economic crisis has unsettled and is still unsettling Europe.
Kryzys gospodarczy zdestabilizował i wciąż destabilizuje Europę.
EnglishNausea (unsettled stomach), decrease of blood pressure, skin reactions (for example rash, looking like sunburn).
Nudności, obniżenie ciśnienia krwi, reakcje skórne (na przykład wysypka, wyglądająca jak oparzenie słoneczne).
EnglishThe citizens are unsettled.
EnglishFirst, if there are any unsettled issues, they should be resolved by legal and diplomatic means and not by planting a flag in the area.
Po pierwsze, jeżeli są jakieś nierozstrzygnięte kwestie, należy je rozwiązać środkami prawnymi lub dyplomatycznymi, a nie przez zatknięcie flagi na tym obszarze.
EnglishIn these unsettled times, illegal labour cannot be tolerated, and we must start with those that are within reach locally and where sanctions will also have an effect.
W tych niestabilnych czasach nie możemy tolerować nielegalnego zatrudnienia i musimy zacząć od pracodawców o zasięgu lokalnym, czyli tam gdzie kary odniosą skutek.