Engelsk-polsk oversættelse af "veins"

EN

"veins" polsk oversættelse

volume_up
vein {substantiv}

EN veins
volume_up
{flertal}

veins
volume_up
żyły {f fl}
Junkies find veins in their toes when the ones in their arms and their legs collapse.
Narkomani odnajdują żyły w palcach u nóg, gdy pękają im żyły w nogach i ramionach.
When OPTISON is injected, it travels in the veins to the heart.
Po wstrzyknięciu preparatu OPTISON przechodzi on przez żyły do serca.
MabThera is an infusion (“drip”) which is given directly into your veins.
Lek MabThera jest podawany w infuzji (wlewie) bezpośrednio do żyły.
veins
volume_up
nerwy {f fl}
Nerves are yellow, arteries are red, veins are blue.
Nerwy są żółte, tętnice czerwone, a żyły niebieskie.
veins

Synonymer (engelsk) for "vein":

vein

Eksempelsætninger "veins" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishintravenous infusion into one of your veins (this is sometimes known as a “drip”)
pacjenta w postaci powolnego wlewu dożylnego trwającego godzinę lub cztery godziny.
EnglishSerious but very rare side effects include blood clots in the veins or arteries.
Poważnym, lecz bardzo rzadkim działaniem niepożądanym są zakrzepice tętnicze lub żylne.
EnglishThere is no consensus about the possible role of varicose veins in VTE.
Nie ma zgodnego poglądu, co do ewentualnego wpływu żylaków na wystąpienie ŻChZZ.
EnglishThe blood veins in our hands echoed a course of water traces on the Earth.
Naczynia krwionośne w naszych rękach niosą echo wodnych przepływów na Ziemi.
EnglishIf you suffer from severe inflammation of the veins or blood clotting in the veins (active
jeśli u pacjentki występuje ciężkie zapalenie żył lub zakrzepy żylne (czynny zespół
EnglishRevlimid may also cause blood clots in the veins (thrombosis).
Lek Revlimid może również powodować krzepnięcie krwi w żyłach (zakrzepica).
EnglishYou can see the atrium and the ventricles, how blood flows to our arteries and veins.
Wirtualny stół umożliwia dysekcję wsteczną. ~~~ Zademonstruję.
EnglishDocetaxel Winthrop will be given by infusion into one of your veins.
Docetaxel Winthrop jest podawany we wlewie do jednej z żył pacjenta.
Englishblood clots in the veins of the legs or difficulties in getting the blood to clot,
zakrzepy w żyłach nóg lub trudności w krzepnięciu krwi
EnglishFlebogammadif is given by injection into your veins (intravenous administration).
Flebogammadif podaje się dożylnie (podanie dożylne).
EnglishOther unwanted effects caused by the intravenous infusion include local inflammation of the veins.
Innym działaniem niepożądanym, spowodowanym podaniem dożylnym, może być miejscowe zapalenie żył.
EnglishDuring the treatment with Revlimid you have an increased risk of developing blood clots in the veins.
Podczas leczenia lekiem Revlimid występuje zwiększone ryzyko powstawania skrzepów krwi w żyłach.
EnglishThis liquid is then passed from a bag through a tube into one of your veins for a period of 96 hours.
Tak przygotowany roztwór w worku będzie następnie podawany dożylnie pacjentowi przez okres 96 godzin.
EnglishTAXOTERE will be given by infusion into one of your veins.
TAXOTERE jest podawany we wlewie do jednej z żył pacjenta.
EnglishYou will always receive Gemzar by infusion into one of your veins.
Lek Gemzar zawsze podaje się we wlewie dożylnym.
EnglishYou will always receive ALIMTA by infusion into one of your veins.
Lek ALIMTA zawsze podaje się we wlewie dożylnym.
EnglishThey're the veins of the ecosystem, and they're often empty veins.
Są żyłami ekosystemu, niestety często pustymi.
EnglishSubcutaneous use is preferable in patients who are not receiving haemodialysis to avoid puncture of peripheral veins.
Z tego powodu niezbędna jest indywidualna ocena lekarska każdego pacjenta i przebiegu jego choroby.
EnglishHRT may increase the risk of blood clots 2-3 times in the veins, especially in the first year of treatment.
HTZ może zwiększać ryzyko powstawania zakrzepów krwi w żyłach 2- 3 razy, szczególnie w pierwszym roku leczenia.
EnglishThe initial dose for injections into veins is 40 IU per injection for every 1 kg of your body weight, given three times per week.
Dawka początkowa przy podawaniu dożylnym wynosi 40 j. m. / kg masy ciała 3 razy w tygodniu.

Andre ord i vores ordbog