Engelsk-polsk oversættelse af "weighty"

EN

"weighty" polsk oversættelse

EN weighty
volume_up
{adjektiv}

weighty (også: consequential, serious, telling)
volume_up
ważki {adj. m}
There must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
Muszą istnieć ważkie powody wymiany informacji między państwami UE.
volume_up
doniosły {adj. m}
volume_up
ważny {adj. m}
A stone is heavy, and the sand weighty; But a fool's vexation is heavier than they both.
Ciężkić jest kamień, i piasek ważny; ale gniew głupiego cięższy, niż to oboje.
The Commission has a weighty responsibility here.
Komisja ma tutaj do spełnienia ważny obowiązek.
For, His letters, they say, are weighty and strong; but his bodily presence is weak, and his speech of no account.
Albowiem mówią: Listy ważne są i potężne, ale ciała obecność niepotężna jest i mowa niepłatna.

Synonymer (engelsk) for "weighty":

weighty

Eksempelsætninger "weighty" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
Muszą istnieć ważkie powody wymiany informacji między państwami UE.
EnglishThis matter is not as weighty as other problems covered by the report, but it does deserve attention.
Nie jest to sprawa tej wagi, jak inne problemy ujęte w sprawozdaniu, ale zasługuje na uwagę.
EnglishFor, His letters, they say, are weighty and strong; but his bodily presence is weak, and his speech of no account.
Albowiem mówią: Listy ważne są i potężne, ale ciała obecność niepotężna jest i mowa niepłatna.
EnglishAnd this is the woman that wants me to come on a Saturday morning when I have a lot to do, but it doesn't take long because Cuban guilt is a weighty thing.
I właśnie ta kobieta chce, żebym przyjechała do niej sobotnim rankiem, kiedy mam dużo roboty, ale kubańskie poczucie winy jest silniejsze.
English(PT) Mr President, in addressing these four reports, which appear to have a very prominent technical structure, we are debating weighty political issues.
(PT) Panie przewodniczący! Zajmując się omawianymi czterema sprawozdaniami, które jak się zdaje mają bardzo dobrą konstrukcję techniczną, rozważamy doniosłe kwestie polityczne.
EnglishYet another weighty levy is being imposed on the masses and on poor and medium-scale farmers because water is being completely commercialised.
Ponadto nakłada się w nim kolejne dotkliwe opłaty na ludność i ubogich rolników prowadzących gospodarstwa średniej wielkości, ponieważ woda staje się dobrem całkowicie skomercjalizowanym.
EnglishIt's balancing on a shaft and a ball, right at the center of gravity, or just slightly above the center of gravity, which means that the lower half of the object is just a little bit more weighty.
Góra opiera się na wale i kuli, umieszczonych w środku ciężkości, albo trochę wyżej. ~~~ Oznacza to, że dolna część rzeźby jest trochę cięższa.
EnglishWe are living in a time of crisis, which makes it difficult to make the kind of decisions on weighty and important issues which we will have to make in December in Copenhagen.
Mamy obecnie do czynienia z kryzysem, który utrudnia podejmowanie tego rodzaju decyzji dotyczących trudnych i ważnych spraw, jakie będziemy musieli podjąć w grudniu w Kopenhadze.
English(SL) Actually, it is strange that issues concerning the system's operability should crop up time and again whenever we tackle these kinds of major and weighty technical questions.
(SL) To rzeczywiście dziwne, że problemy dotyczące operacyjności systemu muszą się bardzo często pojawiać wówczas, gdy zajmujemy się tego typu ważnymi i doniosłymi kwestiami technicznymi.