Engelsk-polsk oversættelse af "welfare"

EN

"welfare" polsk oversættelse

volume_up
welfare {substantiv}

EN welfare
volume_up
{substantiv}

1. generel

welfare (også: well-being, weal, prosperity)
This is really the only way to guarantee European welfare and the welfare of our citizens.
Jest to w rzeczywistości jedyna droga, aby zagwarantować dobrobyt Europie i jej obywatelom.
We need to safeguard farmers' welfare and strengthen local economies.
Musimy chronić dobrobyt rolników i wzmocnić gospodarki lokalne.
Human welfare at home and abroad is our common yardstick.
Dobrobyt obywateli w kraju i zagranicą jest naszą wspólną miarą.
welfare (også: allowance, relief)

2. "animal welfare"

welfare
volume_up
dobrostan {m} (zwierząt)
The CAP is improving our environment and animal welfare continues to improve.
WPR poprawia nasze środowisko, a dobrostan zwierząt nadal się poprawia.
The welfare of animals in general and of laying hens in particular is a serious business.
Dobrostan zwierząt, a szczególnie kur niosek, to sprawa naprawdę poważna.
The Council naturally shares the Member's concern regarding animal welfare.
Oczywiście Rada podziela troskę posłów o dobrostan zwierząt.

Eksempelsætninger "welfare" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.
Będzie silniejsza w sferze gospodarczej, opieki społecznej i wzajemnej współpracy.
EnglishWhat we have here are tools to realise growth, jobs and social welfare.
Mamy tu narzędzia pozwalające osiągnąć wzrost, miejsca pracy i ochronę socjalną.
EnglishStandards of animal welfare should be obligatory and should be improved.
Standardy dobrostanu zwierząt powinny obowiązywać i powinny być podwyższane.
EnglishThe welfare of the child is, and should be, at the heart of the adoption process.
Dobro dziecka jest - i powinno być - w samym centrum procesu adopcji.
EnglishThe Council shares the Member of Parliament's concern regarding animal welfare.
Rada podziela zaniepokojenie pani poseł kwestią dobrostanu zwierząt.
EnglishIn addition, welfare ambitions should also be made possible for others.
Ponadto, osiągnięcie celów w zakresie dobrobytu powinno także być umożliwione innym.
EnglishAccordingly, social welfare provides assistance in times of transition.
Dlatego też systemy opieki społecznej oferują pomoc w czasach przejściowych.
EnglishDo any of these countries have a reputation for high welfare standards?
Czy któreś z tych państw cieszy się reputacją spełniającego wysokie normy dobrostanu?
EnglishWhen we discuss adoption, our main consideration must be to safeguard the child's welfare.
Kiedy rozmawiamy o adopcji, naszym głównym względem musi być dobro dziecka.
EnglishSweden, for example, finances a large part of its welfare system by means of its VAT rules.
Na przykład Szwecja finansuje z VAT znaczną część swojego systemu opieki społecznej.
EnglishThere must be proper social welfare provision for those women as they age.
Musi istnieć odpowiedni poziom opieki społecznej dla tych kobiet, w miarę jak się starzeją.
EnglishNo wonder that we have problems financing our welfare at this time.
Nic dziwnego, że mamy teraz problemy z finansowaniem świadczeń społecznych.
EnglishThe Commission plans to present a new EU strategy for animal welfare in 2011.
Komisja planuje przedstawić nową strategię UE w odniesieniu do dobrostanu zwierząt w 2011 roku.
EnglishA succession of new animal welfare measures is being introduced.
Wprowadzany jest cały szereg nowych środków dotyczących dobrostanu zwierząt.
EnglishThat is critical to the future welfare of European citizens.
Ma to decydujące znaczenie dla dobrobytu obywateli europejskich w przyszłości.
EnglishWe cannot tolerate the fact that some people who work often depend on social welfare.
Nie możemy tolerować faktu, że niektórzy pracujący ludzie często są zależni od opieki społecznej.
EnglishFor me, improving social welfare continues to be a fundamental objective.
Dla mnie poprawa opieki społecznej jest nadal podstawowym celem.
EnglishOne other animal welfare issue I wish to raise is that of sheep tagging.
Kolejną sprawą dotyczącą dobrostanu zwierząt, jaką chciałbym poruszyć, jest kolczykowanie owiec.
EnglishThis is by far the best way to safeguard our welfare system.
Jest to najlepszy sposób na gwarantowanie naszego systemu opieki społecznej.
EnglishWe believe that this technology is vital for employment and welfare in Europe.
Jesteśmy przekonani, że ta technologia ma zasadnicze znaczenie dla zatrudnienia i dobrobytu w Europie.