Engelsk-polsk oversættelse af "well designed"

EN

"well designed" polsk oversættelse

EN well designed
volume_up
{adjektiv}

well designed

Lignende oversættelser "well designed" på polsk

well substantiv
well adjektiv
well adverbium
Polish
well interjektion
Polish
well
Polish
to well verbum
designed adjektiv
to design verbum
design substantiv

Eksempelsætninger "well designed" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishA well-designed video game will seamlessly weave the user into the fabric of the virtual experience.
Dobrze zaprojektowana gra wideo płynnie wplecie użytkownika w tworzywo wirtualnego przeżycia.
EnglishWe are debating a budget that is technically well designed, but politically idiotic.
Prowadzimy debatę na temat budżetu, który od strony technicznej jest dobrze skonstruowany, natomiast od strony politycznej - idiotyczny.
EnglishWell, we designed AIMS as a 24-hour learning environment, and it was fantastic to start a university from the beginning.
W sumie, zaprojektowaliśmy AIMS jako 24-godzinne środowisko naukowe i fantastycznie było założyć uniwersytet od zera.
EnglishBut no, you'd be wrong because my body is very poorly designed for most things -- pretty well designed for lifting heavy rocks perhaps.
Może wyglądam na tancerza, ale to nieprawda. ~~~ Słabo mnie zaprojektowano, chyba że do podnoszenia głazów.
EnglishThey're not very well designed, right?
EnglishWe have come to the conclusion that to achieve this, well-designed conditionality and incentives within the policy could be an effective tool.
Doszliśmy do wniosku, że skutecznym narzędziem osiągnięcia tego celu mogłaby być dobrze zaprojektowana warunkowość i zachęty.
EnglishSchool -- and remember, I made it through one year, so I think I'm qualified to talk on school -- is a game, it's just not a terribly well-designed game, right.
Szkoła — przetrwałem rok, więc chyba mogę wypowiadać się na jej temat — jest grą, ale nie oszałamiająco dobrze zaprojektowaną.
EnglishThese include well-designed structural reforms to enhance competition, increase productivity and foster labour-market flexibility.
Obejmują one dobrze zaplanowane reformy strukturalne mające na celu wzmocnienie konkurencji, wzrost produktywności oraz popieranie elastyczności rynku pracy.
EnglishAs our group has emphasised from the beginning, this instrument is accessible and simply designed, as well as being clear and detailed in order to avoid creating frustration.
Jak od początku podkreśla nasza grupa, jest on przystępny i prosty, jak również jednoznaczny i szczegółowy, co ma zapobiec frustracji.
EnglishAs is recognised in the EU 2020 Communication, effective well designed social protection is indispensable for preventing and tackling poverty and exclusion.
Jak wskazano w komunikacie dotyczącym UE w roku 2020, zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu oraz stawienie im czoła wymaga skutecznej i dobrze zaplanowanej ochrony socjalnej.
EnglishDell came out with MP3 players and PDAs, and they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products -- and nobody bought one.
Firma Dell wprowadziła na rynek odtwarzacz MP3 i PDA. ~~~ I tworzy produkty bardzo dobrej jakości. ~~~ I potrafi robić produkty świetnie zaprojektowane. ~~~ I nikt ich nie kupował.
EnglishA well-designed trade policy can help the world deal with climate change by generating the wealth needed to pay for the mitigation and adaptation measures required.
Dobrze nakreślona polityka handlowa może nam pomóc w walce ze skutkami zmian klimatycznych poprzez gromadzenie środków niezbędnych do podjęcia działań łagodzących i adaptacyjnych.