Engelsk-polsk oversættelse af "to well up"

EN

"to well up" polsk oversættelse

EN to well up
volume_up
{verbum}

1. "water"

to well up (også: to get ready to, to rally, to well, to muster)
volume_up
zebrać się {refl.vb.}
to well up (også: to well)
to well up (også: to well)

2. "tears"

to well up (også: to well)
volume_up
zakręcić się {refl.vb.} (łza w oku)
to well up (også: to well)
volume_up
kręcić się {refl.vb.} (łza w oku)

3. "emotions"

to well up (også: to well)
volume_up
wzbierać {refl.vb.} (w kimś)

Lignende oversættelser "to well up" på polsk

well substantiv
well adjektiv
well adverbium
Polish
well interjektion
Polish
well
Polish
to well verbum
to be up to verbum
up adjektiv
up adverbium
Polish
up præposition
to up verbum

Eksempelsætninger "to well up" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd what we find if we plot up the well-known species is this sort of a distribution.
Po wyznaczeniu tras znanych zwierząt otrzymujemy właśnie takie rozmieszczenie.
EnglishOK, well stand up for me just for a second, so I can see where you are.
Dobrze, czy mógłby Pan wstać na sekundę, żebym mógł zobaczyć, gdzie Pan siedzi.
EnglishBut you've got to -- yeah, well up until then every building leaked, so this ...
Ale musisz wiedzieć -- Tak, do tej pory każdy budynek przeciekał, więc to -- (śmiech)
EnglishAnd we'll end up after 13 billion years with something looking rather like our own universe.
Zatrzymamy się po 13 miliardach lat z czymś co przypomina nasz wszechświat.
EnglishThe EU experts found Ukrainian clear-up operations well underway.
Eksperci UE zastali pracę oczyszczające ze strony Ukrainy w stadium zaawansowanym.
EnglishThe timeframe is much too short - the results would not stand up very well.
Ramy czasowe są zbyt krótkie - rezultaty nie będą zbyt miarodajne.
EnglishYou think, well it's been up, it's been down, its been up, it's going to keep on going up and down.
Wydobycie drożeje. ~~~ Pomyślicie: ceny rosły i spadały, więc nadal będą rosnąć i spadać.
EnglishAfter that, all you need to do is shake the suspension well and draw up the appropriate recommended dose.
Potem przed użyciem należy tylko dobrze wstrząsać zawiesinę i pobierać odpowiednią zaleconą dawkę.
EnglishWhen he saw a mountain of debt, he said: 'Well I stand up next to a mountain and I chop it down with the edge of my hand.
Kiedy zobaczył górę długów, powiedział: "Więc staję obok góry i ścinam ją krawędzią dłoni.
EnglishChina would be well advised to open up at long last.
Będzie zalecać się Chinom otwarcie w długim terminie.
English(Applause) "Gimme all your money, or I'll blow myself up." (Laughter) "Well, then blow yourself up.
(Śmiech) "Cóż, wysadzaj się w takim razie.
EnglishWell, it builds up with these factors.
Jakim cudem w roku 2010 na świecie jest 27 milionów niewolników?
EnglishAnd then of course, this year we've been responding to Katrina, as well as following up on our reconstruction works.
Oczywiście tego samego roku odpowiadamy na huragan Katrina, kontynuując też nasze prace rekonstrukcyjne.
EnglishWell, they came up with three very general criteria.
Powstały wtedy trzy bardzo ogólne kryteria.
EnglishWell, I came up with this kind of linear expression thing with these cams and feedback. ~~~ And that worked pretty well.
Wtedy przyszedł mi do głowy pomysł na schematyczne wyrazy twarzy za pomocą układu krzywek, i to zdało egzamin.
EnglishRight here -- - Step right up -- Well, Reverend.
Pastorze, proszę spróbować szczęścia.
EnglishWe've got to find ways to build up, as well.
Musimy też znaleźć sposoby, by budować.
EnglishThis question by an MEP sums up well the general opinion on the Portuguese Presidency of the EU: a success.
To pytanie postawione przez jednego z posłów do PE dobrze podsumowuje ogólną opinię na temat prezydencji portugalskiej w UE: sukces.
English(Laughter) All right, well thanks for coming up.
EnglishWell let me work up some blood for you.
Więc pozwólcie, że załatwię trochę krwi.