Engelsk-polsk oversættelse af "were a lot"

EN

"were a lot" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "were a lot" i kontekst.

Lignende oversættelser "were a lot" på polsk

were verbum
Polish
to be verbum
a artikel
lot substantiv
to lot verbum

Eksempelsætninger "were a lot" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd there were a lot of cute girls in the soprano section, as it turns out.
Jak się okazało, było tam również wiele miłych dziewczyn w sopranach.
EnglishThere were a lot of reasons people told me why we don't have enough telephones.
Ludzie mówili, że jest wiele przyczyn, dla których nie posiadamy wystarczającej liczby telefonów.
EnglishThe people who worked on it were a lot of the Los Alamos people who had done the hydrogen bomb work.
Wielu ludzi, którzy nad nim pracowali, było z Los Alamos, gdzie zbudowano bombę wodorową.
EnglishAnd there were a lot of things that I wanted to feel and deal with while I was doing that.
Podczas podróży chciałam się uporać z wieloma rzeczami.
EnglishThere was a lot of gunfire; there were a lot of philosophical discussions he had with the gang members.
Sudhir odkrył, że prawidłowa odpowiedź brzmi...
EnglishSo CFCs started to be replaced with HCFCs, for example, which were a lot less harmful to the ozone layer.
Chlorofluorowęglowodory zaczęto więc zastępować na przykład wodorochlorofluorowęglowodorami, które były dużo mniej szkodliwe dla warstwy ozonowej.
English(Laughter) And they were a lot of fun.
EnglishThere were a lot of programs in architecture and design that were about pointing people in the direction of a better design for a better life.
Było wiele planów w architekturze i designie o prowadzeniu ludzi w kierunku lepszego designu dla lepszego życia.
EnglishSo an example might be, if you go back 100 years ago when electricity was first becoming common, there were a lot of fears about it.
Mogę podać taki przykład, jeśli cofniecie się 100 lat, kiedy elektryczność dopiero stawała się powszechna było wobec niej sporo obaw.
EnglishShe came to realize that there were a lot of people who'd written patient advocate books that you just don't hear about at medical conferences.
Zdała sobie sprawę, że wielu ludzi, napisało poradniki dla pacjentów, o których nie słyszy się na konferencjach medycznych.
EnglishIf I had to sum up this debate, I would say that there were a lot of innovative, interesting and positive suggestions coming to the Commission's table.
Gdybym miał podsumować tę debatę, to muszę powiedzieć, że do Komisji wpłynęło wiele nowatorskich, interesujących i pozytywnych propozycji.
EnglishWell, I could point out that my country is not specifically covered by this recovery plan, so it is good that there were a lot of questions on this.
Cóż, mógłbym tutaj zauważyć, że mój kraj nie jest szczególnie objęty planem naprawy gospodarczej, toteż dobrze się stało, że padło wiele pytań w tej sprawie.
EnglishSo there were a lot of worries and a lot of real concerns and mainly, I would say, a lack of information and a need for their concerns to be taken seriously.
Mieliśmy zatem do czynienia z ogromem trosk i rzeczywistych obaw, powiedziałabym, że przede wszystkim z brakiem informacji i potrzebą poważnego potraktowania obaw.
EnglishWith regard to the technical measures and Mrs Grelier's report, I can understand that there were a lot of concerns because we are now prolonging the current regulation.
W kwestii środków technicznych i sprawozdania pani Grelier, jestem w stanie zrozumieć liczne obawy z przedłużenia okresu obowiązywania aktualnego rozporządzenia.
EnglishThere were a lot of problems with those and the SecretaryGeneral and the RothBehrendt working group introduced changes, and that is excellent.
Spowodowało to wiele problemów, w związku z czym sekretarz generalny wraz z grupą roboczą pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Roth-Behrendt wprowadzili zmiany, z czego bardzo się cieszę.

Andre ord i vores ordbog

English
  • were a lot

Flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog.