Engelsk-polsk oversættelse af "without cause"

EN

"without cause" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "without cause" i kontekst.

Lignende oversættelser "without cause" på polsk

without præposition
Polish
cause substantiv
cause konjunktion
to cause verbum
causes substantiv

Eksempelsætninger "without cause" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.
Uważam, że takie szarganie naszego wizerunku bez uzasadnienia jest niezbyt uczciwe.
EnglishPrinces have persecuted me without a cause; But my heart standeth in awe of thy words.
Książęta mię prześladują bez przyczyny; wszakże słów twoich boi się serce moje.
EnglishThe fundamentalist Hindus are blaming Christians for this murder, without just cause.
To ich fundamentaliści hinduscy bezpodstawnie oskarżają o dokonanie zbrodni.
EnglishThey have chased me sore like a bird, they that are mine enemies without cause.
Łowili mię ustawicznie jako ptaka nieprzyjaciele moi bez przyczyny.
EnglishThey have compassed me about also with words of hatred, And fought against me without a cause.
A słowy jadowitemi ogarnęli mię, walcząc przeciwko mnie bez wszekiej przyczyny.
EnglishBe not a witness against thy neighbor without cause; And deceive not with thy lips.
Nie bądź świadkiem lekkomyślnym przeciw bliźniemu swemu, ani czyń łagodnych namów wargami swemi.
EnglishStrive not with a man without cause, If he have done thee no harm.
Nie wadź się z człowiekiem bez przyczyny, jeźliżeć nic złego nie wyrządził.
EnglishIn some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
W niektórych przypadkach zajęcie bez uzasadnionej przyczyny może zniszczyć czyjeś źródło utrzymania.
EnglishFor he breaketh me with a tempest, And multiplieth my wounds without cause.
Bo mię starł w wichrze, i rozmnożył rany moje bez przyczyny;
EnglishIf they say, Come with us, Let us lay wait for blood; Let us lurk privily for the innocent without cause;
Jeźlićby rzekli: Pójdź z nami, czyhajmy na krew, zasadźmy się na niewinnego bez przyczyny;
EnglishFor without cause have they hid for me their net [in] a pit; Without cause have they digged [a pit] for my soul.
Albowiem bez przyczyny zastawili na mię w dole sieci swoje, i bez przyczyny ukopali dół duszy mojej.
EnglishBut [this cometh to pass], that the word may be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.
Ale iżby się wypełniło słowo, które jest w zakonie ich napisane: Że mię darmo mieli w nienawiści.
EnglishThis must not be jeopardised without good cause; that is, merely because such professions do not exist elsewhere.
Nie można tego bezzasadnie narażać na szwank, czyli tylko dlatego, że taki zawód nie istnieje gdzie indziej.
EnglishYea, none that wait for thee shall be put to shame: They shall be put to shame that deal treacherously without cause.
A tak wszyscy, którzy oczekują ciebie, nie będą zawstydzeni; zawstydzeni będą bez przyczyny nieprawość czyniący.
EnglishIt lies at the heart of this treaty and we should not allow the heart to be torn out of the treaty without good cause.
Przedmiotowa karta jest sercem traktatu i nie możemy pozwolić, by to serce bez ważnego powodu zostało z niego wyrwane.
EnglishAs the report indicates, several human rights activists have been arrested without due cause in Kyrgyzstan.
Jak wskazano w sprawozdaniu, wielu aktywistów na rzecz praw człowieka zostało aresztowanych w Kirgistanie bez wyraźnej przyczyny.
EnglishLet not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me; Neither let them wink with the eye that hate me without a cause.
Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi są nieprzyjaciółmi bez przyczyny; którzy mię mają w nienawiści niesłusznie, niech nie mrugają okiem.
EnglishFor thus saith the Lord Jehovah, My people went down at the first into Egypt to sojourn there: and the Assyrian hath oppressed them without cause.
Bo tak mówi panujący Pan: Do Egiptu wstąpił lud mój przedtem, aby tam pielgrzymował; ale Assyryjczyk bez przyczyny go trapi.
EnglishLet us demand that the rights of ethnic minorities be respected, that arrests without just cause be stopped and that political prisoners be freed.
Żądajmy przestrzegania praw mniejszości narodowych, zaniechania bezpodstawnych zatrzymań i zwolnienia więźniów politycznych.
EnglishIf I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (Yea, I have delivered him that without cause was mine adversary;)

Andre ord i vores ordbog

English
  • without cause

Tag et kig på den tysk-danske ordbog af bab.la.