Engelsk-polsk oversættelse af "without debate"

EN

"without debate" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "without debate" i kontekst.

Lignende oversættelser "without debate" på polsk

without præposition
Polish
debate substantiv
Polish
to debate verbum

Eksempelsætninger "without debate" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishPlan D is a failure: how can there be democracy without dialogue and dialogue without debate?
Plan D jest porażką: jak może istnieć demokracja bez dialogu, a dialog bez debaty?
EnglishWe must examine them without fear and debate them without any taboos.
Musimy rozpatrzeć je bez wahania i dyskutować nad nimi bez tematów tabu.
EnglishHow can we have a debate without the question, and without the author of the question?
Jak możemy toczyć debatę bez pytania i bez autora pytania?
EnglishWe have leapt forward so quickly that we could have adopted this directive tonight practically without debate.
Poszliśmy do przodu tak szybko, że moglibyśmy przyjąć tę dyrektywę dziś wieczorem praktycznie bez debaty.
EnglishTherefore, it is 'yes' to renewable sources but 'no' to a militant attack without factual debate and arguments.
Zatem jestem za odnawialnymi źródłami energii, lecz przeciw ostremu atakowi pozbawionemu rzeczowej debaty i argumentów.
EnglishThere remains only one vote without debate on a report by Mrs Wallis, concerning the immunity of Mr Siwiec.
Pozostaje tylko jedno głosowanie bez debaty, dotyczące sprawozdania pani poseł Wallis w sprawie immunitetu pana posła Siwca.
EnglishFinally, millions were spent on 'liquid on planes' without serious debate.
I ostatnia rzecz: w rozwiązania z dziedziny tzw. liquids on planes zainwestowano ciężkie miliony, choć nie było żadnej poważnej dyskusji na ten temat.
EnglishIt will be without debate.
Zostaną one poddane pod głosowanie bez debaty.
EnglishMr Nattrass made some very personal remarks against me before sneaking out of the Chamber without listening to the debate.
Zanim pan poseł Nattrass wymknął się chyłkiem z tej Izby rezygnując z debaty, poczynił kilka bardzo osobistych uwag pod moim adresem.
EnglishThis debate is, without any doubt, being watched by many millions and by public opinion in all the countries on the Baltic Sea.
Ta debata jest dzisiaj niewątpliwie obserwowana przez kilkadziesiąt milionów ludzi, przez opinię publiczną wszystkich krajów bałtyckich.
EnglishThe energy and climate package leaves a bitter taste in the mouth, because it was negotiated behind the scenes, without a real public debate.
Pakiet klimatyczno-energetyczny pozostawia gorzki smak w ustach, ponieważ wynegocjowano go w kuluarach, bez rzeczywistej debaty publicznej.
EnglishIt is obvious that the basis for the decision is not political but party-political, because of the fact that this is a debate without resolution.
Nie ulega wątpliwości, że u podstaw podjętej decyzji leżała nie polityka, ale polityka partyjna, ponieważ toczymy debatę na temat nieobjęty rezolucją.
EnglishIn France, as Mrs Lepage pointed out, eight licences were signed without any debate, without any consultation, without any impact assessment.
Jak zauważyła pani poseł Lepage, we Francji podpisano osiem koncesji na rozpoznawanie złóż kopalin bez żadnej debaty, bez konsultacji i bez oceny oddziaływania.
EnglishThis vote without debate does not permit speeches and thus does not permit the Member concerned to express himself before his peers, before his fellow Members.
To głosowanie bez debaty nie pozwala na wystąpienia, a tym samym zainteresowani posłowie do Parlamentu Europejskiego nie mogą wypowiedzieć się przed kolegami posłami.
EnglishWho is talking about solidarity with the countries of Africa who are currently having to accommodate hundreds of thousands of refugees and will continue to do so - without great debate?
A któż mówi o solidarności z tymi krajami Afryki, które muszą teraz przyjmować setki tysięcy uchodźców i będą nadal to robić, bez wielkiej dyskusji?

Andre ord i vores ordbog

English
  • without debate

I den tysk-danske ordbog kan du finde flere oversættelser.