Engelsk-polsk oversættelse af "without having"

EN

"without having" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "without having" i kontekst.

Lignende oversættelser "without having" på polsk

without præposition
Polish
to have verbum

Eksempelsætninger "without having" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou cannot have proper democracy without having a free, strong and vibrant opposition.
Nie ma prawdziwej demokracji bez wolnej, silnej i tryskającej energią opozycji.
EnglishDrag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Aby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
EnglishWe cannot discuss a common policy without having a common energy network.
Nie możemy omawiać wspólnej polityki nie mając wspólnej sieci energetycznej.
EnglishSo, when you eat less fat, you eat fewer calories without having to eat less food.
Więc gdy jesz mniej tłuszczu, jesz mniej kalorii bez jedzenia mniej.
EnglishThe EU continues to act without ever having carried out any overall impact assessments.
UE kontynuuje swoje działania bez jakichkolwiek ogólnych analiz szacunkowych efektywności.
EnglishNo economy in the world can develop without having an educated society.
Żadna gospodarka na świecie nie może się rozwijać bez posiadania wykształconego społeczeństwa.
EnglishTherefore, abandoning coal without having a viable alternative would not be appropriate.
Dlatego rezygnacja z węgla bez zapewnienia sobie opłacalnej alternatywy byłaby pozbawiona sensu.
EnglishWe all internalize it from a very early age without even having a language for what we're doing.
Przyzwyczajamy się do tego od najmłodszych lat, nie potrafiąc nawet nazwać tego, co robimy.
EnglishThese small images can help you see all of your content without having to click each file.
Te małe obrazy ułatwiają zobaczenie całej zawartości bez konieczności klikania poszczególnych plików.
EnglishCitizens have a right not to recognise ratification of the Treaty without it having been read.
Ratyfikacji bez czytania traktatu narody mają prawo nie uznać.
EnglishColleagues, you cannot do all this without having mutual trust.
Nie zdołacie tego wszystkiego osiągnąć bez wzajemnego zaufania.
EnglishWith the Google Docs app, you can access and edit your docs without having to use your browser.
Dzięki niej możesz uzyskiwać dostęp do swoich dokumentów oraz edytować je bez używania przeglądarki.
EnglishNo democratic state can dare to break international law without having to justify its actions.
Żadne demokratyczne państwo niech nie śmie łamać międzynarodowego prawa bez uzasadnienia swoich działań.
EnglishWe can do things together without having further expenditure from one government to others.
Możemy działać razem bez konieczności ponoszenia dalszych wydatków przez niektóre rządy na rzecz innych rządów.
EnglishCan express him/herself spontaneously and fluently without having to search for words frequently and noticeably.
Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
EnglishThat is 18 months without having committed any crime!
To 18 miesięcy bez popełnienia żadnego przestępstwa!
EnglishDo not alternate between taking INVEGA with breakfast one day and without having breakfast the next day.
Nie należy zmieniać sposobu przyjmowania leku INVEGA ze śniadaniem jednego dnia i bez śniadania następnego dnia.
EnglishThey can expand and restructure cross-border operations without having to set up networks of subsidiaries.
Mogą rozszerzać i restrukturyzować działalność transgraniczną bez konieczności tworzenia sieci spółek zależnych.
EnglishWe know that major restructuring has taken place without information and consultation having taken place at all.
Wiemy, że wiele procesów restrukturyzacyjnych miało miejsce bez informowania czy konsultowania pracowników.
EnglishWorst of all have been the cases of people being extradited for questioning without a charge having been made.
Najgorsze są przypadki osób podlegających ekstradycji w celu przesłuchania bez przedstawienia aktu oskarżenia.

Andre ord i vores ordbog

English
  • without having

Flere oversættelser i den tysk-danske ordbog.