Engelsk-polsk oversættelse af "yea"

EN

"yea" polsk oversættelse

volume_up
yea {part.}
PL

EN yea
volume_up
{partikel}

1. hverdags

yea (også: yes, yep, ya, yeah)
volume_up
tak {part.}
Here, we must say clearly 'Yea, yea; Nay, nay'.
Musimy tutaj wyraźnie mówić "tak”, "tak” - "nie”, "nie”.
or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be the yea yea and the nay nay?
albo to, o czem myślę, izali według ciała myślę, aby było u mnie: Tak tak i Nie nie?
But as God is faithful, our word toward you is not yea and nay.
Aleć wierny jest Bóg, iż mowa nasza do was nie była: Tak i Nie.

Synonymer (engelsk) for "yea":

yea
English

Eksempelsætninger "yea" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAll ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.
English(Yea, I have not suffered by mouth to sin By asking his life with a curse);
(I owszem nie dałem zgrzeszyć ustom moim, abym miał żądać przeklęstwa duszy jego.
EnglishWhen they were but a few men in number, Yea, very few, and sojourners in it.
Kiedy ich był mały poczet, prawie mały poczet, a jeszcze w niej byli przychodniami.
EnglishWhen ye were but a few men in number, Yea, very few, and sojourners in it;
Choć was była mała liczba, a przez krótki czas byliście przychodniami w niej;
EnglishThat doeth great things past finding out, Yea, marvellous things without number.
On czyni rzeczy wielkie, a niewybadane i dziwne, którym niemasz liczby.
EnglishBy the rivers of Babylon, There we sat down, yea, we wept, When we remembered Zion.
Nad rzekami Babilońskiemi, tameśmy siadali i płakali, wspominając na Syon.
EnglishAnd he rode upon a cherub, and did fly; Yea, he was seen upon the wings of the wind.
I jeździł na Cherubinach, i latał, i widzian jest na skrzydłach wiatrowych.
EnglishThey that make them shall be like unto them; Yea, every one that trusteth in them.
Niech im podobni będą, którzy je czynią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
EnglishYea, truth is lacking; and he that departeth from evil maketh himself a prey.
Owszem, prawda zginęła, a ten, co odstępuje od złego, na łup podany bywa.
EnglishThey that make them shall be like unto them; Yea, every one that trusteth in them.
Niech im podobni będą, którzy je robią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
EnglishBuy the truth, and sell it not; [Yea], wisdom, and instruction, and understanding.
Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej; kupuj mądrość, umiejętność i rozum.
EnglishYea, she lieth in wait as a robber, And increaseth the treacherous among men.
Ona też jako zbojca zasadzki czyni, a zuchwalców między ludźmi rozmnaża.
EnglishThere are six things which Jehovah hateth; Yea, seven which are an abomination unto him:
Sześć jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a siódma jest obrzydliwością duszy jego;
EnglishThen let me sow, and let another eat; Yea, let the produce of my field be rooted out.
Tedy niechże ja sieję, a inszy niech pożywa, a moje latorośle niech będą wykorzenione.
EnglishYea, thou turnest back the edge of his sword, And hast not made him to stand in the battle.
Wywyższyłeś prawicę przeciwników jego; uweseliłeś wszysstkich nieprzyjaciół jego.
EnglishYea, if thou cry after discernment, And lift up thy voice for understanding;
Owszem, jeźli na rozum zawołasz, a roztropności wezwieszli głosem swoim;
EnglishWisdom is as good as an inheritance; yea, more excellent is it for them that see the sun.
Dobra jest mądrość przy majętności,i jest pożteczna tym, którzy widzą słońce.
EnglishYea, and what are ye to me, O Tyre, and Sidon, and all the regions of Philistia?
Ale wy cóż przeciwko mnie macie, o Tyryjczycy i Sydończycy i wszystkie granice Filistyńskie?
EnglishHe suffered no man to do them wrong; Yea, he reproved kings for their sakes,
Nie dopuszczał nikomu, aby im miał krzywdę czynić; nawet karał dla nich i królów, mówiąc:
EnglishBut one passed by, and, lo, he was not: Yea, I sought him, but he could not be found.
Ale przeminął, a oto go nie było; szukałem go, alem go znaleść nie mógł.

Andre ord i vores ordbog