Engelsk-polsk oversættelse af "Zurich"

EN

"Zurich" polsk oversættelse

EN Zurich
volume_up
{egennavn}

1. geografi

Zurich
Monachium/Zurych, Piper 1999
Monachium/Zurych, Pendo 2006

Eksempelsætninger "Zurich" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd this is being built by a group of students at Zurich for a design competition in biology.
Budowany przez grupę studentów z Zurychu na konkurs projektów z dziedziny biologii.
EnglishShe also continues to receive regular commissions from the Zurich Schauspielhaus.
Będzie to pierwsze stanowisko dyrektorskie w jej karierze.
EnglishThese were followed by productions in Bochum, Munich, and Vienna, at the Worms Festival and in Zürich.
Od tego czasu wystawia też w Bochum, Monachium, Wiedniu, Zurychu i Kolonii.
EnglishSince then he has produced operas in Stuttgart, Verona, Zurich and at the Salzburg Festival.
Od tamtego momentu wystawiał opery w Stuttgarcie, Weronie, Zurychu i na festiwalu Salzburger Festspiele.
EnglishHe will soon be taking charge of the Theater am Neumarkt in Zurich jointly with the director Barbara Weber.
Wraz z reżyserką Barbarą Weber, Sanchez ma objąć kierownictwo Theater am Neumarkt w Zurychu.
EnglishIn 2005 he will move to be manager of the Zurich Schauspielhaus, where he took over from Christoph Marthaler.
W roku 2005 zastąpił Christopha Marthalera na stanowisku dyrektora teatru Schauspielhaus w Zurychu.
EnglishSince 2001 in-house director at Zurich Schauspielhaus under the management of Christoph Marthaler.
Od roku 2001 był etatowym reżyserem w Schauspielhaus w Zurychu (za kadencji dyrektorskiej Christopha Marthalera).
EnglishRelated links Deutsches Schauspielhaus in Hamburg   Schauspielhaus Zürich
W ostatnich latach jest niezależnym reżyserem i inscenizuje m.in. w Schauspielhaus w Zurychu i w Deutsches Theater w Berlinie.
EnglishWinston Churchill calls for a "kind of United States of Europe" in a speech he gives at the University of Zurich.
Winston Churchill w wystąpieniu na Uniwersytecie w Zurychu wzywa do utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”.
EnglishStefan Pucher after Max Frisch "Homo Faber"2004, Zurich Schauspielhaus (Invitation to the Berliner Theatertreffen)
Zasady te Pucher z wielkim rozmachem wcielił w życie inscenizując „Otella” w hamburskim teatrze Schauspielhaus.
EnglishSince 2000 he has been a director at Staatsschauspiel Hanover, Schauspielhaus Zurich and the Munich Kammerspiele.
Od roku 2000 pracuje dla hanowerskiego Schauspiel, zuryskiego Schauspielhaus i dla teatru Kammerspiele w Monachium.
EnglishSince 2000 she has produced continuously at Zurich’s Schauspielhaus and Dresden’s Theater in der Fabrik (TIF).
Od roku 2000 Christiane Pohle reżyseruje w teatrze Schauspielhaus w Zurychu i w drezdeńskim Theater in der Fabrik (TIF).
EnglishHe goes to the Federal Polytech in Zurich.
Uczęszcza do Politechniki Federalnej w Zurychu.
English1999-2001 in-house director at Vienna’s Burgtheater Zurich under the management of Klaus Bachler.
W latach 1999-2001 Andreas Kriegenburg zajmował stanowisko etatowego reżysera w wiedeńskim Burgtheater (u boku dyrektora Klausa Bachlera).
EnglishGo to the City of London, go to Frankfurt, go to Paris, go to Zurich, because the bankers have to be informed about this vehicle.
Należy jechać do Londynu, Frankfurtu, Paryża i Zurychu, ponieważ bankierzy muszą uzyskać informacje na temat tej spółki.
EnglishAs of the 2008/09 season, he will be managing the Theater am Neumarkt in Zurich jointly with the director Barbara Weber.
Począwszy od sezonu teatralnego 2008/09 ma wspólnie z reżyserką Barbarą Weber kierować zuryskim Theater am Neumarkt.
EnglishSanchez does a great deal of directing, and has been stirring up the public theatre scene between Hanover, Stuttgart, Berlin and Zurich.
Sanchez często reżyseruje – nieustannie krąży pomiędzy teatrami miejskimi Hanoweru, Stuttgartu, Berlina i Zurychu.
EnglishThis little fellow was developed by a group of 10 undergraduate students at the Autonomous Systems Laboratory at ETH-Zurich.
Stworzyło go 10 studentów Stworzyło go 10 studentów w Autonomous Systems Laboratory w ETH w Zurychu. ~~~ w Autonomous Systems Laboratory w ETH w Zurychu.
EnglishIn 1998 he was voted Director of the Year for his premiere production of Botho Strauß’s “The Kiss of Forgetting” in Zurich.
W roku 1998 został wyróżniony tytułem Reżysera Roku za przygotowanie prapremiery sztuki Botho Straußa „Der Kuss des Vergessens” („Pocałunek zapomnienia”) w Zurychu.
EnglishSince 2000 in-house director at the Zurich Schauspielhaus (manager: Christoph Marthaler), but also working in Hamburg and Berlin.
Od roku 2000 piastował stanowisko etatowego reżysera w teatrze Schauspielhaus w Zurychu (za kadencji Christopha Marthalera), ale pracował również dla teatrów w Hamburgu i w Berlinie.