Engelsk-rumænsk oversættelse af "author"

EN

"author" rumænsk oversættelse

volume_up
author {substantiv}

EN author
volume_up
{substantiv}

1. generel

author (også: maker, perpetrator, writer)
author. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
autor. - Dle preşedinte, China a înregistrat un progres economic impresionant.
author. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
autor. - Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este important în sine.
author. - Madam President, my group proposes to delete paragraphs 2 and 6.
autor - Doamnă preşedintă, grupul meu propune eliminarea alineatelor (2) şi (6).
author (også: creator, deviser, founder, maker)
volume_up
făuritor {m}
author
volume_up
făptaş (autor) {m}
author (også: originator)
author (også: writer)
author. - Mr President, last month, Mr Liu Xiaobo, the very well-known writer and political activist, was sentenced to 11 years' imprisonment for 'incitement to subvert state power'.
. - Dle preşedinte, luna trecută, dl Liu Xiaobo, cunoscutul scriitor şi activist politic, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru "incitare la subminarea puterii de stat”.

2. litteratur

author (også: writer)
author. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
autor. - Dle preşedinte, China a înregistrat un progres economic impresionant.
author. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
autor. - Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este important în sine.
author. - Madam President, my group proposes to delete paragraphs 2 and 6.
autor - Doamnă preşedintă, grupul meu propune eliminarea alineatelor (2) şi (6).
author (også: writer)
author. - Mr President, last month, Mr Liu Xiaobo, the very well-known writer and political activist, was sentenced to 11 years' imprisonment for 'incitement to subvert state power'.
. - Dle preşedinte, luna trecută, dl Liu Xiaobo, cunoscutul scriitor şi activist politic, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru "incitare la subminarea puterii de stat”.

Synonymer (engelsk) for "author":

author

Eksempelsætninger "author" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishauthor. - Mr President, I guess the previous speaker was simply confusing facts.
autoare. - Dle președinte, presupun că antevorbitoarea doar confunda lucrurile.
Englishauthor. - Mr President, I would like to present the case of Mr Muhannad Al Hassani.
autoare. - Dle președinte, aș dori să prezint cazul dlui Muhannad Al Hassani.
EnglishTherefore I welcome the Bowis report, and wish its author a speedy return to health.
Prin urmare, salut raportul Bowis şi îi urez autorului însănătoşire grabnică.
Englishauthor. - Mr President, Azerbaijan is signatory to a number of partnerships with the EU.
autoare. - Dle preşedinte, Azerbaidjanul a semnat mai multe parteneriate cu UE.
Englishauthor. - Mr President, I think it would be better if we circulated them later.
autoare. - Domnule președinte, consider că ar fi mai bine dacă le-am transmite mai târziu.
EnglishAn attempt must be made to find the author and to protect his or her rights.
Trebuie să se încerce găsirea autorului şi protejarea drepturilor sale.
Englishauthor. - I want to congratulate the Commissioner on progress achieved.
autoare. - Doresc să o felicit pe doamna comisar pentru progresele obţinute.
EnglishFrom the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
Din punctul de vedere al autorului şi al editurii, acest lucru va avea un avantaj dublu.
Englishauthor. - Mr President, allow me to present the Chamber with a few facts.
autoare. - Dle președinte, permiteți-mi să prezint câteva fapte membrilor acestei camere.
EnglishThe rule is that, if the author is absent, the question lapses.
Regula este că, în cazul în care autorul nu este prezent, întrebarea se omite.
Englishauthor. - Mr President, we are once again discussing the difficult situation in Zimbabwe.
autoare. - Dle președinte, iată-ne din nou discutând despre situația dificilă din Zimbabwe.
Englishauthor. - Mr President, I come from Latvia, a country hit severely by the financial crisis.
autoare. - Dle preşedinte, provin din Letonia, o ţară afectată puternic de criza financiară.
Englishdeputising for the author. - Mr President, I want to thank the Commission for its reply.
supleant al autorului. - Dle președinte, doresc să mulțumesc Comisiei pentru răspunsul acordat.
EnglishIf you're not the document author, you can see which document permissions you have.
Dacă nu sunteți autorul documentului, aveți posibilitatea să vedeți ce permisiuni de document aveți.
EnglishHowever, as the author has pointed out, TB has returned in recent years.
Totuși, după cum a arătat autorul, TB a revenit în ultimii ani.
Englishauthor. - Madam President, I think this is a very important subject that we are discussing here today.
autoare. - Dnă preşedintă, cred că discutăm azi un subiect foarte important.
Englishauthor. - Mr President, I am sorry to take up Members' time.
autoare. - Domnule președinte, îmi pare rău ca iau din timpul deputaților.
Englishauthor. - Mr President, thank you for allowing me to ask for clarification on two points.
autoare. - Dle preşedinte, vă mulţumesc că mi-aţi permis să solicit clarificarea a două chestiuni.
Englishauthor. - Mr President, Europe stands right against capital punishment.
autoare. - Dle președinte, Europa se opune pedepsei capitale.
EnglishYou can also view document information, such as the author or creation date.
De asemenea, aveți posibilitatea să vedeți informațiile din document, cum ar fi autorul sau data creării.