Engelsk-rumænsk oversættelse af "beacon"

EN

"beacon" rumænsk oversættelse

volume_up
beacon {substantiv}

EN beacon
volume_up
{substantiv}

beacon (også: buoy, signal light)
beacon (også: luminary)
beacon (også: lighthouse, fanal)
beacon (også: torch)
volume_up
făclie {f}
beacon
beacon

Synonymer (engelsk) for "beacon":

beacon

Eksempelsætninger "beacon" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHere the EIB can function as a beacon for openness for other EU institutions.
BEI poate funcţiona ca model de deschidere pentru celelalte instituţii UE.
EnglishThe EU can and must act as a beacon for the liberalisation of world trade.
UE poate şi trebuie să acţioneze ca o călăuză pentru liberalizarea comerţului mondial.
EnglishSome say: 'Yes, but this Europe of asylum will be a beacon for unfounded asylum requests.'
Unii spun: "Da, dar această Europă a azilului va fi un semnal pentru cereri de azil nefondate.”
EnglishThe protection of all victims, without exception, has been my beacon throughout the development of this report.
Protecția tuturor victimelor, fără excepție, a fost călăuza mea pe tot parcursul elaborării acestui raport.
EnglishIt is the beacon of reform and reconciliation that also inspires and guides the regions of Europe that are not yet members of our Union.
Este lumina călăuzitoare pentru reforme şi reconciliere, care, în egală măsură, inspiră şi îndrumă regiunile europene care nu sunt încă membre ale Uniunii noastre.
EnglishWe should at least want respect, for example, for similar standards to those which are, for us, a kind of moral, ethical and political beacon.
Cel puțin ar trebui să solicităm respectarea, de exemplu, a unor standarde similare cu cele care pentru noi reprezintă un ghid de natură morală, etică și politică.
EnglishExperience shows that where Member States handle asylum requests in an objective, professional way, no beacon effect has been created, far from it.
Experienţa arată că, în statele membre în care cererile de azil sunt rezolvate în mod obiectiv şi profesional, nu s-a creat niciun efect de semnal, nici gând de aşa ceva.
EnglishIn the event that toxic or highly toxic substances are present, this beacon must also be able to emit an agreed signal to enable the environmental risk to be anticipated and contained.
În eventualitatea prezenței substanțelor toxice sau netoxice, acest emițător trebuie să poată emite un semnal convenit pentru anticiparea și controlarea riscului ecologic.