Engelsk-rumænsk oversættelse af "calls for"

EN

"calls for" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "calls for" i kontekst.

Eksempelsætninger "calls for" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis report calls for a simple, fair and transparent transition regime after 2013.
Raportul solicită un regim de tranziție simplu, echitabil și transparent după 2013.
EnglishThe resolution also calls for an even stronger presence of EULEX in Kosovo.
De asemenea, rezoluţia solicită o prezenţă şi mai puternică a EULEX în Kosovo.
English'Calls on the Member States and the Commission, during the transitional period'.
"Solicită statelor membre şi Comisiei, în timpul perioadei de tranziţie”.
EnglishThe motion calls for strict and legally binding regulations at EU level.
Propunerea solicită reglementări stricte, cu caracter obligatoriu la nivelul UE.
EnglishParliament's current resolution calls on the Commission to stand firm on this issue.
Rezoluția actuală a Parlamentului îi cere Comisiei să fie fermă în această privință.
EnglishThere are calls for more money and indeed monetary support will be required.
Se solicită mai mulți bani și, într-adevăr, va fi necesar sprijinul monetar.
EnglishThe report calls for a real balance between public and private interests.
Raportul solicită un echilibru adevărat între interesele publice și cele private.
English. - I do not support paragraph 29 as it calls for the introduction of CCCTB.
în scris. - Nu susţin alineatul (29), deoarece el solicită introducerea BCCIS.
EnglishThe mandate calls for a five-year retention period for non-extracted data.
Mandatul solicită o perioadă de reţinere de cinci ani pentru datele neextrase.
EnglishThe report calls on the Commission to take steps quickly to correct these deficiencies.
Raportul invită Comisia să ia măsuri rapide de corectare a acestor deficienţe.
EnglishJacques Santer, president of the European Commission, calls for Parliament's confidence.
Jacques Santer, preşedintele Comisiei Europene, solicită încrederea Parlamentului.
EnglishThirdly, the report calls for synergy between the Community institutions.
În al treilea rând, raportul face apel la sinergie dintre instituţiile Comunităţii.
EnglishThe report calls for the creation of an ecolabel for fisheries products.
Raportul solicită crearea unei etichete ecologice pentru produsele pescăreşti.
English Regulation (EC) No. 882/2004 calls for the accreditation of laboratories.
 Prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se prevede acreditarea laboratoarelor.
EnglishThe Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
Comisia a acţionat repede pentru a da curs ambelor solicitări din punct de vedere politic.
EnglishThe current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.
Situaţia actuală necesită o punere în aplicare robustă, corespunzătoare şi rapidă a FSE.
EnglishAll of this calls for a renewed push to achieve the goals by the deadline of 2015.
Toate acestea impun relansarea eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor până în 2015.
EnglishThis calls for an integrated response from the international community.
Acest fapt solicită un răspuns integrat din partea comunității internaționale.
EnglishThe demographic crisis calls for a strengthening of family and fertility.
Criza demografică ne îndeamnă să punem accent pe familie şi pe fertilitate.
EnglishHowever, the resolution also calls for support for sexual and reproductive health.
Cu toate acestea, rezoluţia solicită şi asistenţă pentru sănătatea sexuală şi reproductivă.

Andre ord i vores ordbog

English
  • calls for

Flere oversættelser i bab.las dansk-tyske ordbog.