Engelsk-rumænsk oversættelse af "capture"

EN

"capture" rumænsk oversættelse

volume_up
capture {substantiv}

EN capture
volume_up
{substantiv}

capture (også: prize)
Normally the enemy pawn would evade capture (remember, pawns attack on the diagonal).
În mod normal, pionul adversarului scapă de captură (rețineți, pionii atacă pe diagonală).
Under Audio device, click the audio capture device that you want to use.
Sub Dispozitiv audio, faceți clic pe dispozitivul de captură audio pe care doriți să îl utilizați.
This is called a screen capture or screen shot.
Aceasta se numește captură de ecran sau decupare de ecran.

Synonymer (engelsk) for "capture":

capture

Eksempelsætninger "capture" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe amendment to this directive will make data capture by type of goods mandatory.
Modificarea acestei directive va face obligatorie colectarea de date pe tip de bunuri.
EnglishBe the first to capture a piece, and then force a series of equal captures.
Fiți primul care capturează o piesă, apoi forțați o serie de capturi egale.
EnglishCapture all your opponent's checkers, or block all your opponent's legal moves.
Capturați toate damele adversarului sau blocați toate mișcările permise ale adversarului.
EnglishYou can change the resolution for photos and videos that you capture with your LifeCam.
Puteţi modifica rezoluţia pentru fotografiile şi conţinutul video capturate cu LifeCam.
EnglishThe Video Capture Wizard rewinds your tape and then begins capturing it.
The Video Capture Wizard rewinds your tape and then begins capturing it.
EnglishIt's also possible to capture a specific active window when you press PrtScn.
De asemenea, este posibil să capturați o anumită fereastră activă atunci când apăsați PrtScn.
EnglishThis is referred to as taking a screen shot or screen capture.
Aceasta se numește creare a unui instantaneu de ecran sau a unei capturi de ecran.
EnglishException: pawns capture enemy pieces by moving diagonally.
Excepție: pionii capturează piesele adversarului deplasându-se pe diagonală.
EnglishTo print the computer screen, see Take a screen capture (print your screen).
Pentru a imprima ecranul computerului, consultați Efectuarea unei capturi de ecran (imprimarea ecranului).
EnglishAnother way to capture a picture of part of the screen is to use the Windows Snipping Tool.
Un alt mod de a capta o imagine a unei părți de ecran este să utilizați Instrumentul de decupare Windows.
EnglishYou can use your LifeCam to capture digital video and audio recordings and digital photos.
Puteţi folosi camera web LifeCam pentru a face înregistrări audio şi video digitale şi fotografii digitale.
EnglishThere is a risk of 'corporate capture' of expert groups.
Există un risc de "capturare corporativă” a grupurilor de experți.
EnglishIf you don't want to capture the screen shots along with the click information, select No.
Dacă nu doriți să capturați instantaneele de ecran odată cu informațiile despre unde s-a făcut clic, selectați Nu.
EnglishSee Take a screen capture (print your screen).
Consultați Efectuarea unei capturi de ecran (imprimarea ecranului).
EnglishThey also have the ability to capture information on your PC and damage or delete that information.
și au potențialul de a deranja și a fi distructive.
EnglishTap or click the window you want to capture.
Atingeți sau faceți clic pe fereastra pe care doriți să o captați.
EnglishAlso, carbon capture and storage do not make coal power low carbon.
De asemenea, captarea şi stocarea carbonului nu fac din energia termoelectrică o tehnologie cu emisii reduse de carbon.
EnglishTo learn more, see Use Snipping Tool to capture screen shots.
Pentru a afla mai multe, consultați Utilizarea instrumentului de decupare pentru efectuarea unei capturi de ecran.
EnglishOn the Video Capture Device page, click your camera.
On the Video Capture Device page, click your camera.
EnglishAppropriate management of farms will result in carbon capture and greater food security.
Gestionarea corespunzătoare a exploataţiilor agricole va duce la captarea dioxidului de carbon şi o siguranţă alimentară sporită.