Engelsk-rumænsk oversættelse af "characterised"

EN

"characterised" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "characterised" i kontekst.

Eksempelsætninger "characterised" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishToday's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
Presa de astăzi se caracterizează prin pesimism: se va ajunge sau nu la un acord?
EnglishThis specific context is characterised by the combination of three major cycles.
Acest context specific se caracterizează printr-o combinaţie de trei cicluri majore.
EnglishWe are part of a project that is characterised by its shared and voluntary sovereignty.
Facem parte dintr-un proiect caracterizat de o suveranitate împărţită şi voluntară.
EnglishI welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
Salut abordarea pragmatică ce a caracterizat aceste prime întâlniri.
EnglishEurope is characterised by great territorial diversity and polycentric development.
Europa este caracterizată printr-o diversitate teritorială și o dezvoltare policentrică mare.
EnglishOur food is characterised by its acknowledged reputation and quality.
Produsele noastre alimentare sunt caracterizate de o reputaţie şi calitate recunoscute.
EnglishFood market trends in recent years have been characterised by a series of paradoxes.
în scris. - (RO) Evoluţiile din ultimii ani de pe piaţa alimentelor are o serie de paradoxuri.
EnglishThis resolution is characterised by its absurdity and its hypocrisy.
Această rezoluţie este caracterizată de absurditatea şi de ipocrizia sa.
EnglishBosnians, meanwhile, are characterised by great friendliness and hospitality.
Între timp, bosniacii sunt foarte prietenoși și ospitalieri.
EnglishUnfortunately, the current system is characterised by abuses of fundamental rights.
Din nefericire, sistemul actual se caracterizează prin abuzuri cu privire la drepturile fundamentale.
EnglishThe political situation in Cote d'Ivoire can not be characterised by democratic standards.
Situația politică din Coasta de Fildeș nu poate fi caracterizată ca având standarde democratice.
EnglishThe EU audiovisual landscape is characterised by what is described as a 'dual system'.
Peisajul audiovizualului comunitar este caracterizat de ceea ce este descris drept un "sistem dual”.
EnglishA human community is characterised by having advantages, strengths, disadvantages and weaknesses.
O comunitate umană este caracterizată prin avantaje, puncte forte, dezavantaje şi puncte slabe.
EnglishSerbia, which is characterised by a Christian tradition, has proven its good intentions again and again.
Serbia, caracterizată de o tradiție creștină, și-a dovedit în mod repetat intențiile bune.
EnglishThis is a phenomenon that involves new social groups and that is characterised by poly-consumption.
Este vorba de un fenomen care implică noi grupuri sociale şi se caracterizează prin policonsum.
EnglishMr President, Iran is characterised by linguistic, religious, ethnic and political diversity.
Domnule preşedinte, Iranul este caracterizat de o diversitate lingvistică, religioasă, etnică şi politică.
EnglishHowever, we must not forget that many cases of colonial rule were also characterised by expulsions.
Totuși, nu trebuie să uităm că expulzările au fost practicate și în multe cazuri de domnie colonială.
EnglishEurope is characterised by great territorial diversity.
Europa se caracterizează printr-o diversitate teritorială imensă.
EnglishEurope's response must be characterised by a strategy based on immediate and long-term actions.
Răspunsul Europei trebuie să fie caracterizat de o strategie bazată pe acțiuni imediate și pe termen lung.
EnglishLike the EU, the Supreme Court has characterised this right as a matter of personal dignity.
La fel ca Uniunea Europeană, Curtea Supremă a caracterizat acest drept ca fiind un aspect de demnitate personală.

Andre ord i vores ordbog

English
  • characterised

Derudover tilbyder bab.la en dansk-engelsk ordbog for flere oversættelser.