Engelsk-rumænsk oversættelse af "Civil Liberties"

EN

"Civil Liberties" rumænsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "Civil Liberties" i kontekst.

Lignende oversættelser "Civil Liberties" på rumænsk

civil adjektiv
liberties substantiv
liberty substantiv

Eksempelsætninger "Civil Liberties" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI will be happy to discuss it with the Civil Liberties Committee and Parliament.
O voi discuta cu plăcere cu Comisia pentru libertăți civile și Parlamentul.
EnglishThe Union will not, however, endanger civil liberties and fundamental rights.
Totuşi, Uniunea nu va pune în pericol libertăţile civile şi drepturile fundamentale.
EnglishThe Liberal Democrats' commitment to civil liberties comes to a grinding halt at Calais.
Angajamentul liberal democraţilor faţă de libertăţile civile dispare la Calais.
EnglishBelarus keeps on violating all fundamental rights and civil liberties.
Belarus continuă să încalce toate drepturile fundamentale și libertățile civile.
EnglishIt will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.
Acest lucru nu va avea ca efect limitarea libertăţilor civile sau hărţuirea consumatorilor.
EnglishSo we are talking here about effectiveness as well as civil liberties.
Aşadar vorbim aici despre eficienţă, precum şi despre libertăţi civile.
EnglishThe situation is similar when we look at civil liberties, including religious freedom.
La fel se prezintă situația dacă ne uităm la libertățile civile, inclusiv libertatea religioasă.
EnglishIt is not about limiting civil liberties or harassing consumers.
Nu vizează limitarea libertăților civile sau hărțuirea consumatorilor.
EnglishThe Liberal Democrats, who sponsor all this, call themselves the party of civil liberties.
Liberal democraţii care sponsorizează toate acestea se auto-intitulează partidul libertăţilor civile.
EnglishI hope that we are also in agreement at that time that it is important to protect civil liberties.
Sper că până atunci vom fi cu toţii de acord că este important să protejăm libertăţile civile.
EnglishThe Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted my report in November 2007.
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a adoptat raportul meu în luna noiembrie 2007.
EnglishThe Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has recommended the adoption of this agreement.
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a recomandat adoptarea prezentului acord.
EnglishWe have a Vice-Chair of the Committee on Civil Liberties who was a member of the government at that time.
Avem o vicepreşedintă a Comisiei pentru libertăţi civile care a fost membră a guvernului în acea perioadă.
EnglishMr President, there is always a delicate balance to be drawn between civil liberties and security.
Dle preşedinte, între libertăţile civile şi securitate trebuie să se stabilească întotdeauna un echilibru delicat.
EnglishWe are a union of values, including those of civil liberties, democracy, human rights and human dignity.
Noi suntem o uniune de valori, incluzând libertăţile civile, democraţia, drepturile omului şi demnitatea umană.
EnglishHowever, it raises concerns about the protection of civil liberties and fundamental rights.
Cu toate acestea, acest lucru provoacă îngrijorare în legătură cu protecţia libertăţilor civile şi a drepturilor fundamentale.
EnglishHe is the rapporteur of the two reports of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.
El este raportorul care a întocmit cele două rapoarte ale Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.
EnglishI admit that as a Liberal, I am worried about government eroding civil liberties and democratic control.
Recunosc că, în calitate de liberal, sunt îngrijorată de faptul că guvernul erodează libertăţile civile şi controlul democratic.
EnglishInstead, we should continue addressing the violations of human rights and civil liberties as vigorously as ever.
Ar trebui mai degrabă să continuăm să ne ocupăm și mai viguros de încălcările drepturilor omului și ale libertăților civile.
English. - In line with the recommendation of the Committee on Civil Liberties, I voted against the draft decision.
în scris. - Conform recomandării făcute de Comisia pentru libertăţi civile, am votat împotriva proiectului de decizie.

Andre ord i vores ordbog

English
  • Civil Liberties

Flere oversættelser i bab.las tysk-danske ordbog.