Engelsk-rumænsk oversættelse af "civil servant"

EN

"civil servant" rumænsk oversættelse

EN civil servant
volume_up
{substantiv}

civil servant (også: official, municipal officer)
civil servant (også: functionary, official)
volume_up
funcţionar (de stat) {m}

Eksempelsætninger "civil servant" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMirko from Germany worked as a German civil servant in Ireland.
Mirko este cetăţean german şi a lucrat ca funcţionar public în Irlanda.
EnglishHe appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.
A numit o persoană decentă în funcţia de prim-ministru, un funcţionar civil internaţional stabilit în Egipt.
EnglishYou are a civil servant of one country but live in another country and commute daily to your work.
Sunteţi funcţionar public într-o ţară, dar locuiţi în alta şi faceţi zilnic naveta pentru a merge la serviciu.
EnglishYou should normally pay income tax on your earnings as a civil servant only in the country that employs you.
În mod normal, ar trebui să plătiţi impozit pe venitul de funcţionar public doar în ţara al cărei angajat sunteţi.
EnglishThe Commission, of course, particularly in its role as a 'civil servant', is very obviously not popularly elected.
Comisia, desigur, în special în rolul său de "funcţionar civil”, este clar că nu este aleasă în mod popular.
EnglishHe also has extensive experience of public service, as both a politician and civil servant.
De asemenea, dispune de o vastă experiență în domeniul serviciilor publice, atât în calitate de politician, cât și de funcționar public.
EnglishAs a civil servant, you remain fully covered by the social security system of your employer in your home country.
Ca funcţionar public, beneficiaţi în continuare de sistemul de securitate socială al angajatorului din ţara de origine.
EnglishYou are a national of country A but were already living in country B when you were recruited by the country A embassy to work there as a civil servant.
Sunteţi cetăţean al ţării A şi locuiaţi deja în ţara B când aţi obţinut un post de funcţionar public la ambasada ţării A.
EnglishMoreover, a senior civil servant of the Commission has openly participated in public rallies of organisations campaigning for the Lisbon Treaty.
Mai mult, un înalt funcţionar al Comisiei a participat în mod direct la adunările publice ale organizaţiilor care făceau campanie pentru Tratatul de la Lisabona.
EnglishAs a civil servant, if you become unemployed, you can choose to register as a jobseeker either in the country which employed you or in the country where you worked.
Ca funcţionar public, dacă rămâneţi şomer, vă puteţi înregistra ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă fie în ţara care v-a angajat, fie în ţara în care aţi lucrat.