Engelsk-rumænsk oversættelse af "claiming"

EN

"claiming" rumænsk oversættelse

volume_up
claim {substantiv}

EN claiming
volume_up
{adjektiv}

claiming

Synonymer (engelsk) for "claim":

claim

Eksempelsætninger "claiming" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou threatened me, claiming that Hungary was moving towards becoming a dictatorship.
M-ați amenințat, afirmând că Ungaria se îndreaptă spre un regim dictatorial.
EnglishInterestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.
În mod interesant, ambele se laudă că au fost în spatele acestei revolte arabe populare.
EnglishThe Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.
Guvernul Maltei pretinde că rambursarea se va ridica la milioane de euro.
EnglishThe Irish Government is claiming that you demanded that cut, Mr Rehn.
Guvernul irlandez susține că dvs. ați solicitat această reducere, dle Rehn.
EnglishContrary to what some seem to be claiming, ACTA is not about creating some sort of 'Big Brother'.
Contrar a ceea ce unii dintre aceștia par a susține, ACTA nu presupune crearea unui fel de "Big Brother”.
EnglishThen they will either succeed in claiming higher prices from the retailers or they will cease production.
Apoi, fie vor reuși să obțină prețuri mai mari de la comercianții cu amănuntul, fie își vor opri producția.
EnglishI should like to conclude by responding to Mr Eppink, who is obviously claiming that we are against freedom.
Aş dori să închei răspunzând domnului Eppink, care pretinde în mod evident că suntem împotriva libertăţii.
EnglishLet us be very clear: I do not think anybody here is claiming that the US was acting outside its jurisdiction.
Să fim foarte clari: Nu cred că există cineva aici care susține că SUA au acționat în afara jurisdicției sale.
EnglishThe Commission, for its part, is claiming the opposite.
Comisia, la rândul său, susţine contrariul.
EnglishMy other point is that it is not the European Parliament that is claiming that money is being squandered here.
Celălalt aspect la care doresc să mă refer este faptul că nu Parlamentul European pretinde că banii sunt risipiți.
EnglishHowever, the authorities there advised him to apply to Greece, claiming they were not responsible for his case.
Însă autorităţile l-au îndrumat să-şi depună cererea în Grecia, motivând că nu sunt responsabile pentru acest caz.
EnglishToday's debate was preceded by voices of concern, with certain people claiming that this issue is too sensitive.
Dezbaterea de astăzi a fost precedată de voci îngrijorate, anumite persoane afirmând că acest aspect este prea sensibil.
EnglishThey take disgraceful cynicism to the furthest degree, claiming to be doing this in the interests of the poorest countries.
Ei duc cinismul dizgraţios la cel mai înalt nivel, pretinzând că fac acest lucru în interesul ţărilor celor mai sărace.
EnglishThe violence meted out to these peoples will not indefinitely stop them claiming what they believe to be theirs by right.
Violența aplicată acestor populații nu le va opri pe termen nelimitat să revendice ceea ce au convingerea că este al lor de drept.
EnglishIt went even further, claiming that Berne's very decision to hold a referendum on a matter like this was questionable.
A mers chiar mai departe, susţinând că însăşi decizia dlui Berne de a organiza un referendum pentru o astfel de chestiune este îndoielnică.
EnglishAn army that kills hundreds of civilians, women and children, places itself at the same level as the terrorism that it is claiming to combat.
O armată care ucide sute de civili, femei şi copii, este pe acelaşi plan cu terorismul împotriva căruia pretinde că luptă.
EnglishHe tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy.
Încearcă să se prezinte ca un tată binevoitor al poporului său, pretinzând chiar că nu are niciun rol formal în ierarhia de stat.
EnglishWhat is more, the French authorities make no secret of the policy, claiming that they want to protect and maintain France's interests.
Mai mult, autoritățile franceze nu țin secretă această politică, afirmând că doresc să protejeze și să mențină interesele Franței.
EnglishIt's important to find out in advance what your situation will be if you change the date when you start claiming your pension.
Este important să aflaţi din timp care va fi situaţia dumneavoastră dacă vă decideţi să schimbaţi data de la care doriţi să primiţi pensia.
EnglishA 2006 survey found 28% of respondents already claiming to speak two foreign languages, and 56% able to speak one.
Cel mai recent sondaj Eurobarometru pe tema „Europenii şi limbile lor” (2012) arată că europenii au o atitudine extrem de pozitivă faţă de multilingvism.