Engelsk-rumænsk oversættelse af "close by"

EN

"close by" rumænsk oversættelse

RO

EN close by
volume_up
{adverbium}

close by (også: about, almost, nearby, nearly)
They will be following the conclusions of this report, close to the citizens and close to business.
Ei vor urmări concluziile acestui raport, aproape de cetăţeni şi de companii.
We are closer with this package, but we are still not close enough.
Suntem mai aproape de finalizarea acest pachet, dar totuși nu suntem suficient de aproape.
It shows that the country is close to completing the accession negotiations.
Acesta arată că țara este aproape de finalizarea negocierilor de aderare.

Eksempelsætninger "close by" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishClose all other media programs that might be using the codec, and then try again.
Închideți toate programele media care utilizează codecul, apoi încercați din nou.
EnglishIf you close the program, but the file still won't delete, restart your computer.
Dacă închideți programul, dar fișierul tot nu se va șterge, reporniți computerul.
EnglishWe need a close partnership with the Commission, but we do not need collusion.
Avem nevoie de o colaborare strânsă cu Comisia, dar nu avem nevoie de coluziune.
EnglishClose any desktop apps you have open – this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishLet us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
Să sperăm că acesta va fi un pas către o Europă socială apropiată de cetăţeni.
EnglishTake a close look at the service and you find that it does not need more money.
Priviți cu atenție serviciul și veți constata că acesta nu necesită mai mulți bani.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Închideţi toate programele media care utilizează decodorul, apoi încercaţi din nou.
EnglishClose any desktop apps you have open—this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishClose the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
Închideți tastatura atingând în afara casetei text sau folosind pictograma tastatură.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Nu doresc să le închid, însă sper să putem face acest lucru la un moment dat.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
A elaborat un raport solid, în strânsă cooperare cu raportorii alternativi.
EnglishThe authors of the strategy mention the need for close cooperation with Russia.
Autorii strategiei menţionează necesitatea unei strânse cooperări cu Rusia.
EnglishI will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Voi încheia cu cuvintele regretatului meu concetăţean, dl Justice Asprey: "Reformă?
EnglishTo close, Mr Delors said that no one can fall in love with the internal market.
Pentru a încheia, dl Delors a spus că nimeni nu se poate îndrăgosti de piața internă.
EnglishThe EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
UE trebuie să furnizeze sprijin şi asistenţă fermă pentru acest proces de stabilizare.
EnglishI shall single out the latter point, as it is particularly close to my heart.
Voi dezvolta ultimul aspect, deoarece sunt deosebit de ataşată de această problemă.
EnglishNature's attention to detail is in stunning display in these incredible close-ups.
Atenția la detaliu a naturii este foarte evidentă în aceste prim-planuri incredibile.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Fără îndoială, este necesară o cooperare strânsă pentru combaterea imigraţiei ilegale.
EnglishThis is the case in Portugal, for example, where I see it at close hand.
Acesta este, de exemplu, cazul Portugaliei, unde observ acest lucru îndeaproape.
EnglishI offer my services to the Commissioner for close cooperation in the future, too.
Stau la dispoziţia dlui comisar pentru o colaborare strânsă şi în viitor.