Engelsk-rumænsk oversættelse af "close to"

EN

"close to" rumænsk oversættelse

RO

EN close to
volume_up
{adverbium}

. - Mr President, in July 1995, close to 8 000 men and boys were murdered and disappeared in Srebrenica.
. - Domnule Preşedinte, în iulie 1995, aproximativ 8 000 de bărbaţi şi băieţi au fost ucişi şi au dispărut în Srebrenica.
It works in close cooperation with the training departments of all the institutions to avoid any duplication of effort.
Bugetul anual al EPSO, de aproximativ 21 milioane euro, este mai mic cu 11% decât cheltuielile pe care instituţiile UE le suportau în trecut pentru recrutare.
This simplification is good news for a market that is worth close to EUR 50 billion in trade between the two regions.
Această simplificare reprezintă o veste bună pentru o piață în care schimburile comerciale dintre cele două regiuni valorează aproximativ 50 de miliarde de euro.

Synonymer (engelsk) for "close to":

close to

Eksempelsætninger "close to" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Evident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.
EnglishClose all other media programs that might be using the codec, and then try again.
Închideți toate programele media care utilizează codecul, apoi încercați din nou.
EnglishIf you close the program, but the file still won't delete, restart your computer.
Dacă închideți programul, dar fișierul tot nu se va șterge, reporniți computerul.
EnglishWe need a close partnership with the Commission, but we do not need collusion.
Avem nevoie de o colaborare strânsă cu Comisia, dar nu avem nevoie de coluziune.
EnglishClose any desktop apps you have open – this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishLet us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
Să sperăm că acesta va fi un pas către o Europă socială apropiată de cetăţeni.
EnglishTake a close look at the service and you find that it does not need more money.
Priviți cu atenție serviciul și veți constata că acesta nu necesită mai mulți bani.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Închideţi toate programele media care utilizează decodorul, apoi încercaţi din nou.
EnglishThe mechanism should now be brought as close as possible to EU institutions.
În prezent, mecanismul ar trebui adus cât mai aproape posibil de instituțiile UE.
EnglishThe catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
Sectorul prinderii în general va avea profituri aproape de zero sau chiar mai rău.
EnglishClose any desktop apps you have open—this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishClose the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
Închideți tastatura atingând în afara casetei text sau folosind pictograma tastatură.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Nu doresc să le închid, însă sper să putem face acest lucru la un moment dat.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
A elaborat un raport solid, în strânsă cooperare cu raportorii alternativi.
EnglishThe authors of the strategy mention the need for close cooperation with Russia.
Autorii strategiei menţionează necesitatea unei strânse cooperări cu Rusia.
EnglishI will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Voi încheia cu cuvintele regretatului meu concetăţean, dl Justice Asprey: "Reformă?
EnglishThis agreement brought to a close a complicated dispute, lasting almost two decades.
Acest acord pune capăt unui litigiu complex, care durează de aproape două decenii.
EnglishTo close, Mr Delors said that no one can fall in love with the internal market.
Pentru a încheia, dl Delors a spus că nimeni nu se poate îndrăgosti de piața internă.
EnglishThe EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
UE trebuie să furnizeze sprijin şi asistenţă fermă pentru acest proces de stabilizare.
EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Aproape că se poate spune că Comisia a fost tentată să încheie acordul cu orice preţ.