Engelsk-rumænsk oversættelse af "cluster"

EN

"cluster" rumænsk oversættelse

volume_up
cluster {substantiv}

EN cluster
volume_up
{substantiv}

1. generel

cluster (også: commonality, group)
EEI businesses themselves need to become more proactive in supporting cluster initiatives and joining clusters.
Activităţile EEI trebuie să devină mai proactive în susţinerea iniţiativelor de grup şi în a se alătura grupurilor.
Small and medium-sized enterprises must be encouraged to invest in clusters.
Întreprinderile mici și mijlocii trebuie încurajate să investească în grup.
The group included victims, people who themselves had lost a leg or had suffered other serious health problems because of cluster munitions.
Din acest grup făceau parte victime, persoane care îşi pierduseră un picior sau suferiseră alte probleme serioase de sănătate cauzate de muniţiile cu dispersie.
cluster (også: bunch, bundle, clump, handful)
cluster (også: bunch of grapes)
cluster
volume_up
pâlc {n} (de case)
cluster (også: bunch, group)
volume_up
pâlc {n} (de pomi)
cluster (også: brush)

2. botanik

cluster (også: shrub, shrubbery, bush, thicket)

Synonymer (engelsk) for "cluster":

cluster

Eksempelsætninger "cluster" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe very nature of cluster munitions goes against basic humanitarian principles.
Natura însăşi a acestor muniţii este în opoziţie cu principiile umanitare de bază.
EnglishThese cluster munitions wreak havoc on civilians that continues long after their launch.
Armele cu submuniție provoacă pagube populației civile, afectând-o mult timp după lansare.
EnglishThe Convention on Cluster Munitions was agreed in December 2008.
Convenţia privind muniţiile cu dispersie a fost adoptată în decembrie 2008.
EnglishIt will be a total contradiction if we then failed to take action on cluster bombs.
Aceasta va fi o contradicţie totală dacă demersurile noastre privind bombele cu dispersie eşuează.
EnglishShe was the victim of a cluster bomb and lost both her legs.
Ea a căzut victimă a unei bombe cu dispersie şi şi-a pierdut ambele picioare.
EnglishParticularly worrying is the reported use of cluster munitions.
Ceea ce este deosebit de îngrijorător este folosirea raportată a armelor cu submuniție.
EnglishThe use of cluster bombs was particularly perfidious.
Bombele cu submuniție au fost folosite într-un mod deosebit de perfid.
EnglishAs already explained, cluster munitions are indeed among the most brutal weapons in existence.
Așa am explicat deja, muniţiile cu dispersie sunt, într-adevăr, printre cele mai brutale arme existente.
EnglishWe must remember that a third of all recorded cluster munitions casualties are children.
Trebuie să ne amintim că o treime din toate victimele înregistrate cauzate de muniţiile cu dispersie sunt copii.
EnglishThe tragedy is that she was considered lucky: four out of ten cluster bomb accidents result in death.
Tragedia este că a fost considerată norocoasă: patru din zece accidente cauzate de bombele cu dispersie cauzează moartea.
EnglishThat would not only be to the detriment of the fleet, but more than that, it would deal a blow to the entire maritime cluster.
Acest lucru nu ar fi doar în detrimentul flotei, ci, mai ales, ar distruge întregul sector maritim.
EnglishWe also call on both governments to sign up to the international convention banning cluster munitions.
De asemenea, solicităm celor două guverne să semneze Convenția internațională care interzice folosirea armelor cu submuniție.
EnglishThe Army fired artillery shells fitted with cluster munitions from 2 a.m. till 10 a.m. on Tuesday 10 March 2009' - this week.
Săptămâna aceasta, marţi, 10 martie 2009, armata a tras cu muniţii cu dispersie de la ora 2 a.m până la ora 10 a.m.
EnglishI voted against the resolution because I do not believe that the agreement can force countries to prohibit cluster munitions.
Am votat însă împotriva rezoluţiei deoarece nu consider că acordul poate forţa ţările să interzică muniţiile cu dispersie.
EnglishThose reports may well be true, as neither Thailand nor Cambodia has ratified the Convention on Cluster Munitions.
Este foarte posibil ca respectivele rapoarte să fie adevărate, întrucât nici Thailanda, nici Cambodgia nu au ratificat Convenția privind armele cu submuniție.
EnglishI believe this is an important moment to do so, less than one month before the entry into force of the Convention on Cluster Munitions.
Consider că este un moment important pentru a face acest lucru, înainte de intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie.
EnglishHundreds of tiny, coloured fragments are produced that are then left lying about, possibly for years - hence the term cluster munitions.
Bomba produce sute de fragmente mici colorate care apoi rămân împrăştiate, timp de ani de zile, poate - de aici termenul de muniţii cu dispersie.
EnglishIn this indiscriminate cluster shelling, more than 130 civilians were killed, including children, and more than 200 were severely injured.'
În acest bombardament au fost ucişi, fără discriminare, peste 130 de civili, inclusiv copii, şi mai bine de 200 de persoane au fost grav rănite”.
EnglishI believe that the joint resolution may be considered an advance towards the banning of cluster bombs, and so I voted in favour.
Părerea mea este că rezoluţia comună poate fi considerată un pas către interzicerea bombelor cu dispersie, şi din acest motiv am votat în favoarea rezoluţiei.
Englishcluster of galaxies