Engelsk-rumænsk oversættelse af "colour"

EN

"colour" rumænsk oversættelse

volume_up
colour {substantiv}

EN colour
volume_up
{substantiv}

colour (også: color, dye, hue, tint)
A picture, colour or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
O imagine, culoare sau un design care acționează ca fundal pentru ferestrele deschise de pe desktopul dvs.
O culoare a bordurii ferestrelor.
All USB 3.0 cables and ports will have the USB 3.0 symbol on them regardless of their colour.
Toate cablurile și porturile USB 3.0 vor avea simbolul USB 3.0 pe ele, indiferent de culoare.
colour (også: dye, dyestuff, paint)
galben (ca vopsea)
colour (også: colouring, colours)

Eksempelsætninger "colour" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou can even change the background and colour on your Start screen to match your mood.
Puteți modifica chiar fundalul și culoarea de pe ecranul Start pentru a se potrivi cu starea dvs.
EnglishOn the Start screen, you can change the background and colour.
Pe ecranul Start, puteți modifica fundalul și culoarea.
Englishor –Tap or click the colour that you want to use, then tap or click Save changes.
sau –Atingeți sau faceți clic pe culoarea pe care doriți să o utilizați, apoi atingeți sau faceți clic pe Salvare modificări.
EnglishThe colour of your window borders and taskbar.
Culoarea bordurii ferestrelor și a barei de activități.
English(A tile's colour and font can't be changed.)
(Culoarea și fontul unei dale nu se pot modifica.)
EnglishIf it’s hard to read text on your screen, you can change the theme of your PC to a colour combination that’s easier to read.
Dacă este dificil de citit textul pe ecranul dvs., puteți modifica tema PC-ului într-o combinație de culori care este mai ușor de citit.
EnglishThis setting lets you change the size and colour of the mouse pointer, or use the numeric keypad to control the mouse.
Această setare vă permite să modificați dimensiunea și culoarea cursorului mouse-ului și să utilizați tastatura numerică pentru a controla mouse-ul.
EnglishRun in reduced-colour mode
Englishwith eyes of different colour
Englishwith eyes of different colour
EnglishAny change in the splitting of the DAS by area would change the share of the budget associated with the different colour areas.
Orice schimbare în divizarea declaraţiei de asigurare (DAS) pe domenii ar schimba cota-parte a bugetului asociat cu diferitele zone pe culori.
Englishof different colour
Englishof different colour
Englishfull of colour
Englishfull of colour
EnglishYou can't change the default font or font colour used for items in Windows (like window title bars, menus or tooltips).
Nu puteți schimba fontul implicit sau culoarea implicită a fontului pentru elementele din Windows (precum barele de titlu ale ferestrelor, meniurile sau sfaturile ecran).