Engelsk-rumænsk oversættelse af "column"

EN

"column" rumænsk oversættelse

volume_up
column {substantiv}

EN column
volume_up
{substantiv}

column (også: mast, pillar)
From column to column (or free cell to column).
De la coloană la coloană (sau de la celula liberă la coloană).
To remove a column, clear the check box next to the column name.
Pentru a elimina o coloană, debifați căsuța de selectare din dreptul numelui ei.
In the Status column, the system partition is indicated by (System).
În coloana Stare, partiția de sistem este indicată prin (Sistem).
column
column
volume_up
rubrică {f} (coloană)

Synonymer (engelsk) for "column":

column

Eksempelsætninger "column" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYour user name is highlighted and your account type is shown in the Group column.
Tastați numele de utilizator și parola pentru cont în ecranul Bun venit.
English(Note that column headings are available only in Details view.
(Rețineți că titlurile de coloane sunt disponibile doar în vizualizarea Detalii.
EnglishTo add a column, select the check box next to the column name.
Pentru adăugarea unei coloane, bifați căsuța de selectare din dreptul numelui coloanei.
EnglishThey have to be silent, they have no column inches or airtime.
Ele trebuie să fie tăcute, nu au spaţiu tipografic sau timp de emisie.
EnglishYour contacts will be sorted based on the column heading.
Persoanele de contact vor fi sortate în funcție de titlul coloanei.
EnglishPress and hold or right-click a column heading to select other columns to add.
Apăsați și mențineți sau faceți clic cu butonul din dreapta pe titlul unei coloane pentru a selecta alte coloane de adăugat.
EnglishIf you tap or click the column heading again, the files are sorted with the oldest ones at the top.
Dacă atingeți sau faceți clic din nou pe titlul coloanei, fișierele sunt sortate cu cele mai vechi în partea de sus.
EnglishClick one of the following column headings:
Faceți clic pe unul dintre următoarele titluri de coloane:
EnglishFor information about how to show this column, see Change how you display items in the library.
Pentru informații despre modul de afișare a acestei coloanei, consultați Schimbarea modului de afișare a elementelor în bibliotecă.
EnglishTo change the order in which columns appear, click a column name, and then click Move Up or Move Down.
Pentru a schimba ordinea în care apar coloanele, faceți clic pe numele unei coloane, apoi faceți clic pe Mutare în sus sau Mutare în jos.
EnglishTo change the order in which the columns display, select a column name and then click Move Up or Move Down.
Pentru a modifica ordinea în care sunt afișate coloanele, selectați numele unei coloane, apoi faceți clic pe Mutare în sus sau Mutare în jos.
EnglishTo change the order where the columns display, select a column name and then click Move Up or Move Down.
Pentru a modifica ordinea în care sunt afișate coloanele, selectați numele unei coloane, apoi faceți clic pe Mutare în sus sau pe Mutare în jos.
EnglishIn some cases, you can also identify purchased and subscription content by showing the Keywords column in the library.
În anumite cazuri, aveți posibilitatea să identificați conținutul achiziționat și cel de abonare prin afișarea coloanei Cuvinte cheie în bibliotecă.
EnglishColumn headings
EnglishIf you want to restore your customized columns view displayed back to the default view, right-click any column header in the library, and then click Restore columns.
Dacă doriți să reveniți de la o vizualizare particularizată a coloanelor la vizualizarea lor implicită, faceți clic pe Restabilire coloane.