Engelsk-rumænsk oversættelse af "combat"

EN

"combat" rumænsk oversættelse

volume_up
combat {substantiv}
RO

"a combate" engelsk oversættelse

EN combat
volume_up
{substantiv}

1. generel

2. militær

combat (også: fight, scrap)
Could we cease the combat and organise a peace conference?
Putem înceta lupta și să organizăm o conferință de pace?
This is a procedure, a programme to combat terrorism.
Este vorba despre o procedură, despre un program de luptă împotriva terorismului.
However, in order to combat this glass ceiling, targeted action is required now.
Or, pentru a lupta împotriva acestui "plafon de sticlă”, sunt necesare acum acțiuni orientate.

Synonymer (engelsk) for "combat":

combat

Eksempelsætninger "combat" på rumænsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf we want to combat smoking, then we should not subsidise tobacco cultivation.
Dacă dorim să combatem fumatul, nu trebuie să sponsorizăm cultivarea tutunului.
EnglishRevising the directive would provide the instruments needed to combat this practice.
Revizuirea directivei ar oferi instrumentele necesare combaterii acestui fenomen.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Fără îndoială, este necesară o cooperare strânsă pentru combaterea imigraţiei ilegale.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
Pentru a contracara efectul acestei crize, trebuie să începem să vorbim despre redresare.
EnglishThe time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
A venit vremea să combatem stereotipurile care s-au înrădăcinat în societate.
EnglishEvery effort should therefore be made to combat it at international level.
Trebuie depuse toate eforturile pentru a o combate la nivel internaţional.
EnglishWe need to combat inequalities between the Member States and within the Member States.
Trebuie să combatem inegalităţile dintre statele membre şi din cadrul statelor membre.
EnglishIn all other industries, the European Union is trying to combat fabrications and forgeries.
În toate celelalte industrii, UE încearcă să combată imitaţiile şi falsurile.
EnglishThey want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
Doresc combaterea nedreptăţilor grave ale neoliberalismului şi ale marilor capitaluri globale.
EnglishThe broader campaign to promote the empowerment of women helps to combat violence.
Campania mai largă pentru promovarea emancipării femeilor contribuie la combaterea violenţei.
EnglishViolence, hatred and distrust are forms of poverty - perhaps the most terrible to combat.
Violenţa, ura şi neîncrederea sunt forme ale sărăciei - poate cele mai greu de combătut.
EnglishWe can only combat this abuse successfully by attacking it at the roots.
Nu putem combate cu succes acest abuz decât smulgând răul din rădăcină.
EnglishWe will therefore be encouraging exactly what we wanted to combat, namely visa shopping.
Prin urmare, vom încuraja exact ceea ce am dorit să combatem, şi anume cumpărarea vizelor.
EnglishIt is impossible to combat climate change without considering energy efficiency.
Este imposibil să combatem schimbările climatice fără să luăm în considerare eficiența energetică.
EnglishI think that this would be an effective way to combat cyber-terrorism.
Cred că acest lucru ar fi o modalitate eficientă de combatere a terorismului cibernetic.
EnglishIn addition, the country must make more decisive efforts to combat corruption.
În plus, țara trebuie să depună mai multe eforturi decisive în cadrul luptei împotriva corupției.
EnglishSpecifically, there are no concrete measure to combat unemployment.
Mai exact, nu sunt menţionate măsuri concrete pentru combaterea şomajului.
EnglishThere are many agreements and measures in place to combat terrorism.
Există multe acorduri şi măsuri aplicate pentru combaterea terorismului.
EnglishWe urgently need European legislative standards to combat violence against women.
Avem nevoie urgent de standarde legislative europene pentru combaterea violenței împotriva femeilor.
EnglishOf course, another of the priorities will be to combat the economic crisis.
Bineînţeles, altă prioritate va fi combaterea crizei economice.